bezbjedno gajenje krompira u organskoj proizvodnji

Veličina fonta:

A

A

A

Bezbjedno Gajenje Krompira u Organskoj Proizvodnji

AGRO KUTAK

Bezbjedno Gajenje Krompira u Organskoj Proizvodnji

Žičari (larve skočibuba ili žičnjaci) su polifagne štetočine u zemljištu, koje oštećuju podzemne organe mnogih biljaka, pa i krtole krompira. Kod krompira su naročito izražene štete kvalitativne prirode, jer oštećene (izbušene) krtole se slabije oskorištavaju u ishrani, a osim toga, podložne su truljenju i bržem propadanju. Pri visokoj brojnosti žičara (preko 20/m2) oštećenost krtola dostiže 85-90 odsto, a nisu rijetki slučajevi nastanka i totalnih šteta. U potrazi za hranom, žičari se ubušuju u krtole i tada se na pokožici uočavaju pravilni, mali okruglasti otvori, sa jasnim ivicama prečnika oko 2 mm, koji se nastavljaju cjevasto izdubljenim hodnicima, ka sredini krtola. Nastala oštećenja često služe kao ulazna mjesta za patogene mikroorganizme (bakterije, gljive i slično), koji ubrzavaju propadanje tako oštećenih krtola.

Štetnost žičara je naročito izražena u godinama sa suhim i produženim ljetima. Štete od žičara odražavaju se, prije svega, na kvalitet, a znatno manje na prinos krtola (teže se prodaju, loše čuvaju, podložne su truljenju).

Oštećenost krtola naročito raste od sredine augusta, upravo kada su uglavnom obrazovane krtole i kada se formira pokožica.

U organskoj proizvodnji krompira nije dozvoljena primjena konvencionalnih insekticida. Zato su od znača razne agrotehničke mjere, ali i drugi biotehnički postupci, koji mogu doprinijeti smanjenju brojnosti žičara i dugoročno omogućiti, bez ekonomski značajnih šteta, bezbjedno gajenje krompira u organskoj proizvodnji.


Plodoredom protiv štetočina


Na brojnost žičara (ili žičnjaka, kako se još zove) i štetnost na krompiru, naročito se može uticati:

  • plodoredom,
  • vremenom i načinom obrade zemlje,
  • đubrenjem organskim đubrivima,
  • i navodnjavanjem.


Plodored i plodosmjena predstavlja osnovnu mjeru u smanjenju brojnosti žičara, odnosno u sprečavanju masovnog razmnožavanja ove štetočine. Poslije razoravanja lucerke, djeteline i drugih višegodišnjih neobrađenih površina, brojnost žičara je uvijek visoka i ne preporučuje se na takvim parcelama gajenje krompira.

Bezbjedno gajenje je moguće tek nakon 4-5 godina poslije razoravanja.

Gajenje Krompira u Organskoj Proizvodnji
Bezbjedno Gajenje Krompira u Organskoj Proizvodnji

Slično je i sa gajenjem krompira poslije drugih usijeva sa gustim sklopom, npr. strnim žitima. U plodoredu za gajenje krompira treba da su što više zastupljene okopavine, tj. usjevi sa rijetkim biljnim sklopom, jer oni pružaju nepovoljne uslove za razmožavanje i razviće skočibuba. Njihovim uvođenjem, poslije strnih žita nastaje velika redukcija larvi, što kasnije omogućava bezbjednije gajenje krompira.


Bezbjedno Gajenje Krompira u Organskoj Proizvodnji Vaši u strnim žitima

Ukoliko vaša strna žita budu meta napada vaši, veoma je važno suzbijanje, jer one postepeno slabe samu biljku i često su prenosnici mnogih virusa.

Strna žita napadaju više vrsta lisnih vaši, od kojih su najzastupljenije i najbrojnije:

  • velika žitna vaš (Macrosiphum Sitobion avenae)
  • i sremzina lisna vaš (Rhophalosiphum padi), koja je i najznačajniji vektor virusa.

Lisne vaši pri visokoj brojnosti u klasanju i mliječnoj voštanoj zrelosti mogu da prouzrokuju značajnija smanjenja prinosa. Štete koje prouzrokuju lisne vaši mogu da budu direktne i indirektne.

Direktne štete nanose isisavajući sokove iz lista, stabljike i klasa, dok indirektne štete nanose kao prenosioci virusa. Prilikom prenamnoženja lisnih vaši u njihove kolonije se naseljavaju i brzo umnožavaju predatori, korisni insekti koji smanjuju brojnost lisnih vaši na tolerantan nivo. Pored predatora, snižavanju brojnosti doprinose i česte i jake kiše. Najznačajniji prirodni neprijatelj su larve i adulti bubamara (Coccinellidae), larve osolikih muha (Syrphidae) i neke vrste mrežokrilaca iz roda Chrysopa. Međutim, i pored toga često je neophodno obaviti hemijsku zaštitu usjeva od ovih štetočina.

Tretiranje se ne preporučuje nakon početka faze mliječnog zrenja.

Pri obavljanju hemijske zaštite neophodno je da se vodi računa da se ne ugrozi populacija predatora. Hemijska zaštita se može obaviti preparatima na bazi:deltametrina (decis 2.5-EC, futocis EC-2.5), bifentrina (talstar 10-EC, futocid-EC), dimetoata (perfekthion, dimetogal, ofsfamid 40-EC) i drugim preparatima registrovanim za suzbijanje lisnih vaši u pšenici i ječmu.

Bezbjedno Gajenje Krompira u Organskoj Proizvodnji


Značaj mehaničke obrade zemljišta

Gajenjem mahunjača (grah, grašak, grahorica, sočivo, bob) kao predusjeva krompiru, takođe se smanjuju brojnost i štetnost žičara u zemljištu. Mehaničkoj obradi zemljišta (na osnovu vremena i načina obrade), isto tako, pripada važna uloga u snižavanju brojnosti žičara, tako što negativnu utiču na osjetljive stadijume u razviću žičara. Obradom se ometa razvoj svih stadijuma razvića, od ovipozicije ženki, pa do pojave odraslih jedinki.

Kvalitet i vrijeme iznošenje stajnjaka mogu bitno uticati na oštećenost krtola od žičnjaka, jer je zapaženo da iznošenje nezgorjelog stajnjaka na parcele, povećava napad žičara.


Piše:Svetlana Šućević, dipl.ing.
Izvor: Cerd.ba

Podijeli na društvenim mrežama: