Veličina fonta:

A

A

A

Čime hraniti krave u zimskom razdoblju?

U kojoj mjeri proizvođač mlijeka može osigurati kvalitetnu i ukusnu hranu, dobro izbalansiranu u odnosu na optimalne potrebe krave, od toga će ovisiti i uspjeh proizvodnje.

1 9

Ako se goveda, a posebice visokomliječne krave hrane neodgovarajućom hranom, mogu se načiniti greške koje za posljedicu imaju manju proizvodnju mlijeka po grlu nego kod ekstenzivnih pasmina, a uz to se može vidno narušiti zdravstveno stanje grla. Kako objašnjava diplomirani inženjer poljoprivrede Neđeljko Pipović, proizvođači uvijek teže sa što manje inputa postići što pozitivniji hranidbeni balans, međutim, kako dodaje, taj pozitivni balans treba ići u što veću produkciju mlijeka, a nikako za kompenziranje nedostataka u drugim tehnološkim segmentima proizvodnje.

Osim kabaste hrane kravama osigurati i bjelančevine

U hranidbi krava tokom zimskog razdoblja kao osnovno hranivo koristi se silaža od cijele kukuruzne biljke. Pipović napominje da lucernino sijeno u našim uvjetima služi kao dopuna kabastoj hrani. Ipak, njegova količina vrlo ovisi od vremenskih prilika, koje mogu biti presudne za pripremanje većih količina sijena. Osim ta dva kabasta hraniva, obavezno se upotrebljava kompletna krmna smjesa s 18% proteina. Pipović tvrdi da se najbolja proizvodnja mlijeka, u zimskom periodu hranidbe, ostvaruje kada se zadovolje potrebe u kabastoj hrani sa 50% silaže i 50% sijena. To prema njegovim riječima podrazumijeva da je hrana kvalitetna po hranjivoj vrijednosti i okusu.

Izbjegavajte smrznutu silažu u obroku krava

Stručnjaci kažu da nije uvijek lako osigurato kvalitetnu silažu od cijele biljke kukuruza, jer ima godina kada nepovoljne vremenske prilike kompliciraju proizvodnju kvalitetne silaže. Sušni periodi u raznim fazama razvoja kukuruza utječu na to da bude malo klipa u odnosu na ukupnu masu biljke, pa su stočari nerijetko prinuđeni ne poštivati stadij voštanog zrenja zrna kukuruza, što je optimum prilikom siliranja. Znanost i struka inzistiraju na tome da se prilikom siliranja kompletne kukuruzne biljke taj proces obavlja u stadiju voštanog zrenja. U stadiju mliječnog zrenja biljka sadrži manje šećera, a više škroba, pa daje previše kiselu silažu koju stoka nerado jede, naročito ako se silira prije mliječnog zrenja.

Obratiti pažnju na miris silaže

Drugi parametar za optimum stadija zrenja kukuruza za siliranje je kada je odnos klipa i stabljike 50:50 postotaka. Ako je proces siliranja tekao normalno, pH silaže iznosi 3,7-4,2. Odnos kiselina ukazuje na njenu kvalitetu. Mliječna kiselina je bez mirisa. Oštar miris ukazuje na prisustvo veće količine octene kiseline. Neugodan miris na kiselo otkriva višak maslačne kiseline.

Dobra silaža sadrži oko 2% mliječne kiseline, 0,3-0,5% octene kiseline i tragove maslačne.

U kojoj mjeri proizvođač mlijeka može osigurati kvalitetnu i ukusnu hranu, dobro izbalansiranu u odnosu na optimalne potrebe krave, od toga će ovisiti i uspjeh proizvodnje.

Zdrave krave – uspješna farma

Neadekvatnom hranom se narušava i zdravstveno stanje krava. Zato stručnjaci naglašavaju da dobrom hranidbom radimo na prevenciji i održavamo jedinke u dobroj kondiciji. Neđeljko Pipović zaključuje da je glavni preduslov za uspješnu proizvodnju dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svakog grla.

Izvor:http://www.agroklub.com

Podijeli na društvenim mrežama: