Veličina fonta:

A

A

A

Lion Logistics d.o.o. Sarajevo – Poziv posjetiocima platforme Pravi Lider za usluge posredovanja kod uvoza/izvoza

Podijeli na društvenim mrežama:

Ako niste registrovani za djelatnost uvoza i izvoza i nemate carinski broj u carinskom sistemu BiH, mi možemo biti uvoznik/izvoznik u Vaše ime. Vaše je samo da dogovorite kupovinu/prodaju robe, opreme i slično, ostalo je naša briga.

Lion Logistics d.o.o. Sarajevo nudi usluge:

● prijem i potvrda dispozicije
● prihvat i obrada carinske dokumentacije
● tarifiranje robe po carinskoj tarifi
● izrada kalkulacija za robu
● osiguranje robe po nalogu komitenta
● prijavljivanje robe na granici, posredovanje za odobrenja graničnih inspekcijskih službi
● pribavljanje odobrenja, rješenja, uvjerenja i ostala potrebna dokumentacija od strane nadležnih organa
● ispostavljanje carinske dokumentacije za carinjenje robe kod redovnog uvoza/izvoza, privremenog uvoza /izvoza, procedura sa ekonomskim učinkom, pojednostavljenim procedurama…
● prisustvovanje carinskom pregledu robe
● stavljanje robe pod carinski nadzor – uskladištenje
● zalaganje carinske garancije
● angažovanje vlastitih sredstava za plaćanje carine i PDV-a
● preuzimanje i kontrola carinske dokumentacije nakon carinjenja
● dostavljanje dokumentacije nakon carinjenja
● ostale radnje u interesu robe- komitenta, a u nadležnosti poslovanja međunarodnog špeditera

Za sve kontakt informacije posjetite našu web stranicu www.lion-logistics-doo