Izrada pečata i štambilja – Zavidovići

30 BAM

Ovaj proizvod možete naručiti i pozivom na broj:
061 758 154

Podijelite ovu ponudu na svom FB profilu

Opis Ponude

Štamparija Kompa Zavidovići sa dugom tradicijom, progresivnog rasta kako u smislu broja zaposlenih, prometa i obima poslovanja, tako i u smislu tehnike i opreme. Štamparija je počela 1996. godine sa skromnim sredstvima i u malom prostoru. Danas je to moderno organizovano i tehnički opremljena firma koja radi u poslovnim prostorijama od 120 kvadrata, opremljen informatičkim sistemima.

U sklopu platforme za male privrednike “Pravi Lider” predstavili smo nekoliko naših različitih ponuda. Moramo napomenuti da naša štamparija izrađuje i  štambilje i pečata za sve namjene.

Pečat može izraditi odgovorna osoba koja za izradu mora imati odgovarajući dokument. Službeni pečat mora naručiti direktor ili ovlaštena osoba kojoj direktor poduzeća da dopuštenje za izradu pečata.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za cijene izrade pečata, svakako Vam stojimo na raspolaganju

Kontakt informacije:

Telefon: 061 758 154
Email: kemo.terzic@gmail.com
Ćumurana 93, Zavidovići