Veličina fonta:

A

A

A

Direktni marketing

Direktni marketing je interaktivni vid marketinga koji koji kao željeni rezultat ima narudžbu/konkretnu akciju od strane kupca.

Kompanije koje imaju u svom sistemu ovaj segment marketinga, prikupljaju podatke kupaca i putem kataloške prodaje, direktne prodaje i telemarketinga prodaju svoje proizvode ili usluge.

Dakle, osnovna element je baza podataka kupaca. Što je baza kvalitetnija u smislu podataka o navikama kupaca, to je i vaše planiranje i provedba direktnog marketing uspješnija.

Direktni marketing obuhvata:

  • direktnu poštu na adresu kupca,
  • telemarketing,
  • prodaju od vrata do vrata,
  • email oglašavanje  u vidu masovnog s lanja mailova,
  • prodaju preko interneta itd./web shop i posebne ponude sa upisom itd

Pored tehničkih pretpostavki, kreativnost ovdje igra izuzetno veliku ulogu. Što je poruka I sadržaj ovog tipa marketinga kreativniji, povećavaju se i rezultati u vidu akcije kupaca.  

Direktna pošta uključuje reklamna cirkularna pisma, kataloge, letke i druge vrste poziva dostavljenih na adresu.

Telemarketing je u osnovi  telefonski marketing. Koristi se za ponude, ostvarivanje kontakata i brigu o kupcima. pametan pristup je zvanje kupca I provjera da li je zadovoljan uslugom ili proizvodom, te ponuda dodataka uz ono što je već kupac kupio uz smanjenu vrijednost kako bi ušao u program lojalnosti.

Danas je prisutan i tzv. direktni TV marketing koji promovira sadržaj o korištenju proizvoda ili pokazuje proizvode sa ciljem da gledaoci pozovu na besplatan broj i izvrše narudžbu.

Email marketing je vrsta online marketinga kroz direktno slanje komercijalnih poruka grupi ljudi putem formata email-a. Kompanije ili biznisi mogu imati vlastitu bazu kupaca/njihovih email adresa ili platiti kompanijama koje imaju u svom posjedu velike količine provjerenih mailova. To mogu biti platforme koje informiraju o biznisu poput akta.ba ili LRC platforme koja ima podatke o boznisima I njihovoj poslovnoj i financijskoj historiji.

Prema Kotleru, glavni oblici aktivnosti za osvajanje kupaca putem direktnog marketinga su: direktna prodaja, direktna pošta, kataloški marketing, telefonski marketing – telemarketing, televizijski  marketing, novine i časopisi, letak, plakati, panoi, kiosk marketing i online marketing.

Mi smo spomenuli samo neke tipove kako bi se shvatila funkcija direktnog marketinga. naravno, svaki biznis za sebe prilagođava načine komunikacije sa kupcima ili korisnicama usluga. Jedna činjenica je ipak nepobitna, vrijednost vlastite baze kupaca je od izuzetnog značaja zua poslovanje.

Ovo se pokazalo tačnim I u vremenu pandemije kada kupci nisu mogli doći do prodajnog mjesta kako bi pogledali ponudu. Biznisi koji su brzo prilagodili I svoju ponudu prezentirali online ili putem televizije su brže prevazišli krizne periode. Ukoliko razmišljate u ulaganje u svoj biznis kroz osmišljavanje i provedbu aktivnosti unutar direktnog marketinga, savjetujemo vam da pogledate ostale savjete u sekciji Unaprijedi biznis. Pogledajte i novu ponudu kredita MKF Lider za razvoj biznisa i male biznise kroz koje dobivate podršku i kroz čitav niz nefinancijskih usluga (promocija, savjetovanje, učešće na besplatnim webinarima i sl.).

Podijeli na društvenim mrežama: