Košnice za pčele

Proizvodnja i prodaja košnica za pčele tipa LR. Košnice tipa LR sa pratećim dijelovima (sanduk, ram, antivarozna žičana podnica, hranilica i limeni krov) su građene od suhe daske mehkog drveta,...