Veličina fonta:

A

A

A

Džavid Sejfović, direktor MKF Lider: “Naši projekti održali su preko 38.000 radnih mjesta”

Mikrokreditna fondacija „Lider“ ove godine slavi svoj veliki jubilej – 20 godina uspješnog poslovanja, s tim u vezi razgovarali smo sa direktorom Džavidom Sejfovićem.

MKF Lider ove godine slavi 20 godina uspješnog poslovanja. Kada se osvrnete unazad, kako biste opisali vaš početak i kako biste ocijenili vaše poslovanje u globalu?
Generalno, svaki početak je težak, a poseban izazov je bio nekoliko godina nakon rata pokrenuti poslovanje mikrokreditne organizacije u zemlji gdje je koncept mikrokreditiranja kao jednog od najefikasnijih instrumenata za obnovu i razvoj ekonomije zemalja koje su tek izašle iz ratnog konflikta još uvijek bio relativno nepoznat.
Mikrokreditna fondacija LIDER osnovana je u 2002. godine kao Mikrokreditna organizacija CHF od strane Global Communities (ranije CHF International – Cooperative Housing Foundation), američke nevladine organizacije koja obezbjeđuje pomoć u oblasti razvoja lokalnih zajednica, finansija i rekonstrukcije u više od 25 država širom svijeta. Od nekog skromnog početka sa uredima u Sarajevu i Zenici, danas smo izrasli u stabilnu organizaciju koja posluje na području 59 općina u Federaciji BiH kroz mrežu od 22 ureda grupisana u sedam poslovnica.

Trenutno sarađujemo sa preko 7.700 zadovoljnih klijenata i kvalitetno upravljamo sa kreditnim portfoliom od preko 26 miliona KM.
S obzirom da smo u proteklih 20 godina, plasirali 76.400 kredita u iznosu od 242 miliona KM, od toga 119 miliona KM
je izdvojeno za podršku i razvoj poduzetništva i poljoprivrede, a oko 83 milion za poboljšanje uslova stanovanja građana, te da iz godine u godinu bilježimo sve bolje poslovne rezultate, možemo itekako biti zadovoljni našim poslovanjem.

Na što ste posebno ponosni?
Ono na šta smo posebno ponosni je činjenica da oko 25% našeg portfolia čini kategorija mladih kojima kroz finansijsku podršku želimo pomoći da pokrenu ili unaprijede svoje biznise kako bi ostali u našoj domovini. Od početka svojeg poslovanja, MKF LIDER je kroz svoje kreditne linije održao preko 38.000 radnih mjesta, a pomogao je i u kreiranju skoro 11.000 novih radnih mjesta.
Pored toga, veoma važan segment u poslovanju MKF LIDER i nešto na što smo također veoma ponosni su i nefinansijske usluge koje besplatno nudimo svojim klijentima što je i dalje rijetkost na ovim prostorima. Do sada smo implementirali brojne projekte za male biznise poput online edukacija, mentorstva, međusobnog uvezivanja, besplatne promocije i sl., a nedavno smo pokrenuli i prvu online platformu za male poduzetnike pod nazivom „Pravi lider“ gdje naši klijenti, ali i ostali mali poduzetnici, mogu potpuno besplatno reklamirati svoje usluge i proizvode, educirati se, povezivati i informisati o brojnim aktuelnim temama važnim za njihove biznise.
Međutim, ono na šta smo najviše ponosni su naši vrijedni uposlenici i lojalni klijenti bez čijeg marljivog rada, požrtvovanosti i lojalnosti ne bi uspjeli ostvariti ove itekako zavidne rezultate.
Mikrokreditna industrija u BiH nije na dobrom glasu. Međutim u vrijeme pandemije postalo je jasno koliko je ovaj sektor veoma važan za mikro preduzeća i građane sa lošijim socijalnim statusom.
Činjenica je da mikrokreditni sektor u BiH baš kao i banke i ostali učesnici u finansijskom sektoru nisu na dobrom glasu, ali to je ponajviše uzrokovano, bar kada su u pitanju mikrokreditne organizacije, nerazumjevanjem svrhe i misije mikrokreditne industrije kako u BiH tako i globalno. Upravo je ova pandemija pokazala koliko je važna uloga mikrokreditnog sektora u podršci malom poduzetništvu koje čini okosnicu naše zemlje, baš kao i proaktivan pristup i partnerski odnos koje mikrokreditne organizacije imaju sa svojim klijentima. U cilju prevazilaženja negativnih efekata pandemije COVID 19 mikrokreditne organizacije su u skladu sa odlukama regulatora iz oba entiteta odobrile specijalne posebne mjere za 11% ukupnog broja klijenata sektora. Mnoge mikrokreditne organizacije, uključujući i MKF LIDER, su na samom početku pandemije uradile kvalitetne procjene mogućeg uticaja pandemije na svoje klijente i čim su entitetski regulatori donijeli Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje posljedica COVID-19 pandemije bile su spremne da svojim klijentima ponude adekvatna i kvalitetna rješenja za prevazilaženje problema koje je pandemija uzrokovala.

Džavid Sejfović, direktor MKF Lider: “Naši projekti održali su preko 38.000 radnih mjesta”

Ono na šta smo mi iz MKF LIDER posebno ponosni je činjenica da smo među organizacijama koje su od početka pandemije najviše izašle u susret svojim klijentima u smislu odobrenih posebnih mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 po klijente finansijskih institucija. Zaključno sa decembrom prošle godine, MKF LIDER je odobrio posebne mjere za 2.027 klijenata u iznosu od preko 8.9 miliona KM, što je u suštini predstavljalo oko 39% ukupnog kreditnog portfolia Fondacije na kraju 2020 godine!
Jako je bitno istaći da se ovdje u najvećoj mjeri radilo o malim poduzetnicima i poljoprivrednicima čije je poslovanje bilo najviše pogođeno pandemijom i kojima je MKF LIDER blagovremeno ponudio kvalitetna rješenja koja su im pomogla da prebrode najgori period krize.
Iako to nije bilo propisano od strane regulatora, MKF LIDER je sve posebne mjere za klijente nudio po dosta povoljnijim uslovima pa je tako kamatna stopa za moratorije bila umanjena za čitavih 25%, imali smo kratkoročne kredite za likvidnost sa 0% kamate i uz prihvatljivu proviziju za obradu za one klijente kojima su trebala dodatna sredstva da održe ili ponovno pokrenu svoju djelatnost, za klijente kojima je potrebno reprogramiranje obaveza nudili smo kamatnu stopu umanjenju za 25% i uz grace period, dok smo najugroženijim klijentima ponudili reprogram kredita uz jako nisku kamatnu stopu i uz mogućnost grace perioda od 12 mjeseci tokom kojeg se ne obračunava nikakva kamata.

Da li smatrate da je društvo i država shvatila važnost ovog sektora?
Na žalost, još uvijek nisu. Čak i ove činjenice koje dokazuju kako je mikrokreditni sektor pravovremeno i blagovremeno reagovao početkom pandemije na način da su skoro sve MKO svojim klijentima, čim su se za to stekli uslovi ponudile kvalitetne mjere uz značajna smanjenja kamatnih stopa, iako to instrukcijama regulatora nije bilo propisano, su na neki način prošle neopaženo u javnosti. Ne treba zaboraviti činjenicu ni da je mikrokreditni sektor prije više od 15 godina bio jedan od najrazvijenijih u cijelom svijetu, ali zbog ekonomske krize iz 2008.godine kao i činjenice da se Zakon o mikrokreditnim organizacijama nije izmjenio od 2006.godine, sektor je izgubio prethodni momentum u smislu daljeg razvoja. Međutim, za razliku od naše zemlje, u mnogim drugim zemljama koje su u razvoju i tranziciji, mikrokreditni sektor igra veoma važnu ulogu ne samo u čitavom finansijskom sektoru već u cjelokupnoj ekonomiji, i kao takav je prepoznat ne samo u javnosti već i od strane vlasti tih zemalja kao veoma bitan partner.
Ono što krasi MKF Lider su lojalni klijenti, a s mnogima od njih sarađujete od samog početka.
Tačno. Preko 72% naših aktivnih klijenata su ponovljeni klijenti i to je činjenica na koju smo jako ponosni, jer su upravo ti klijenti prepoznali našu organizaciju kao najboljeg partnera za svoje finansijske potrebe. A najbolji klijent je zadovoljan klijent.

Što je presudno u kreiranju lojalnih klijenta i kako ih zadržavate?
Pa vidite, kao i u slučaju bilo kojeg proizvoda ili usluge, cijena je bitan faktor, ali kada je u pitanju kreditno poslovanje definitivno nije presuđujući. Mi se naravno trudimo da cijena naših proizvoda bude što prihvatljivija za naše klijente, ali ono što smo prepoznali kao nešto što klijenti najviše cijene i prepoznaju kod odabira finansijske institucije je kvalitet usluge. Mislim da je to nešto što nas posebno odlikuje u cijelom finansijskom sektoru, jer ne samo da imamo veoma profesionalno osoblje koje pruža vrhunsku uslugu, već konstantno radimo na unapređivanju kvalitete usluga a u tome nam najviše pomažu upravo naši klijenti koji nam često daju odlične ideje na koji način da što kvalitetnije unaprijedimo naše poslovanje i komunikaciju sa njima.

Koji su to ključni faktori za uspješno poslovanje organizacije?
Pa prvo i najvažnije je kvalitetan tim, to jest ljudi koji žive i dišu vrijednosti organizacije i to svakodnevno iskazuju prilikom rada sa klijentima. To je nešto čemu mi u MKF LIDER zaista pridajemo najviše pažnje i nešto što je najviše i doprinijelo našem uspješnom poslovanju ovih 20 godina.
Također MKF Lider je jedna od rijetkih organizacija koja ima izuzetno lojalne radnike. Dosta njih radi u Lideru već decenijama. Kako kreirate kadrovsku politiku i sa kakvim se izazovima suočavate?
Pored kvalitete i profesionalizma naših uposlenika, njihova lojalnost je nešto na što smo također jako ponosni i nešto čime se definitivno možemo i trebamo pohvaliti. Preko 70% svih uposlenika je sa nama duže od 5 godina, a čak 46% njih je tu duže od 10 godina, uključujući i 8% radnika koji zajedno sa cijelom organizacijom ove godine proslavljaju 20 godina radnog staže u MKF LIDER. Mislim da je to na današnjem vremenu i u finansijskom sektoru koji je inače poznat po tome da ljude brzo „istroši“, zaista rijetkost i nešto što nas kao kolektiv ističe od ostalih organizacija.
Međutim, ono što predstavlja izazov je pronalazak novih radnika potrebnih za dalji rast i razvoj organizacije. Kao i svaka kompanija u BiH, i mi se suočavamo sa problemom nedostatka kvalitetne radne snage jer je tržište rada opustošeno uslijed masovnih odlazaka mladih ljudi iz naše zemlje. Na žalost, rješenje za taj problem se i ne nazire jer vlasti još uvijek ne rade ništa konkretno po tom pitanju.

Kakav je bio uticaj pandemije COVID-19 na poslovanje Lidera i koliko su se promijenile navike vaših klijenata?
Pandemija je zaista imala veliki uticaj kako na naše poslovanje tako i na poslovanje naših klijenata, i što je još gore taj uticaj se još uvijek osjeti i neće tako brzo proći. Kao i sve organizacije, i mi smo se veoma brzo prilagodili novoj realnosti koju je pandemija donijela i iskreno to nije bilo nimalo lako, a posebno je bilo teško malim biznisima i poljoprivrednicima koji su tradicionalno najčešći korisnici usluga mikokreditnih organizacija.
Definitivno nam je pomoglo što smo odmah po početku pandemije uradili jednu sveobuhvatnu procjenu rizika kako na naše poslovanje tako i na poslovanje klijenata i nakon čega smo odmah počeli da se prilagođavamo novoj situaciji, a ujedno da pružamo podršku našim klijentima kako bi i oni što bezbolnije izašli iz krize koju je pandemija uzrokovala. Gledajući iz ove perspektive, mislim da smo zaista uradili odličan posao i naši rezultati u prošloj godini su to zaista i pokazali. Ono što je također bitno je da smo hrabro i bez puno oklijevanja krenuli sa pružanjem kvalitetnih mjera klijentima te smo na taj način i mnogima od njih omogućili ili olakšali da iz krize izađu sa što manje posljedica.

Džavid Sejfović, direktor MKF Lider: “Naši projekti održali su preko 38.000 radnih mjesta”

Na koji način svoje kreditne proizvode i usluge prilagođavate klijentima?
Kreditni proizvodi ali i besplatne nefinansijske usluge koje nudimo našim postojećim, ali i novim klijentima se kreiraju na način da konstantno pratimo dešavanja na tržištu i ekonomiji generalno i redovno komuniciramo sa našim klijentima kako bi od njih čuli šta su njihovi problemi i na koji način bi im mogli pomoći. Te informacije onda koristimo kako bi našli najadekvatnija rješenja za naše klijente i osigurali im kvalitetnu i adekvatnu finansijsku podršku.

MKF Lider mnogo radi na edukaciji svojih klijenata. Mnogo im pomažete i u plasmanu svojih usluga i proizvoda. Nedavno ste pokrenuli i platformu za male poduzetnike. O čemu se radi?
U 2016. godini MKF LIDER je usvojio novu strategiju poslovanja koja je fokus prebacila na klijente. U sklopu te strategije, razvili smo koncept pružanja besplatnih nefinansijskih usluga za svoje klijente koje su namijenjene daljem jačanju njihovih poslovnih vještina, unapređenju poslovanja njihovih biznisa, kao i dodatnog unapređivanja kvalitete života njihovih domaćinstava. Dakle, već od ranije je MKF LIDER za svoje klijente pored kvalitetne i pristupačne finansijske usluge razvio i kompletan koncept Usluga za razvoj biznisa koji uključuje niz besplatnih nefinansijskih usluga kao što su savjetovanje, edukacija, promocija i uvezivanje, što je naišlo na veliko odobravanje kod naših klijenata koji obavljaju neku poslovnu djelatnost, jer su im pored finansijskih usluga, tj. kredita uveliko potrebne i ove usluge kako bi nastavili uspješno poslovati i razvijati svoje biznise.
Ohrabreni uspjehom tog novog pristupa klijentima kao i njihovim velikim zadovoljstvom i interesom za besplatne ne-finansijske usluge, počeli smo odmah razmišljati i o dizanju tog cijelog koncepta na jedan veći nivo. I onda se desila pandemija COVID-19 koja nas je u stvari požurila da taj koncept proširimo kao jedan jedinstven oblik klijentima tokom krize izazvane pandemijom.

Džavid Sejfović, direktor MKF Lider: “Naši projekti održali su preko 38.000 radnih mjesta”

Dakle Projekat “Pravi Lider” nastao je iz potrebe da pomognemo našim klijentima, ali i kompletnoj maloj privredi u našoj zemlji da se oporavi od krize uzrokovane pandemijom korona virusom. Tako smo između ostalog organizovali niz besplatnih webinara čije smo teme definisali u saradnji sa klijentima i ekspertima iz određenih oblasti, a fokus je bio na teme koje mogu pomoći klijentima da prilagode svoje poslovanje krizi uzrokovanoj pandemijom. Neke od tema koje smo obradili su oporavak biznisa nakon pandemije, kako iskoristiti internet i društvene mreže, online prodaja, itd.

Tokom prošle godine kreirana je i online platforma „Pravi Lider“ koja malim privrednicima omogućuje da besplatno oglašavaju svoje proizvode i usluge, te dobiju pristup edukacijama, oglase svoju potražnju za partnerstvom ili investitorom. Također, članovi na jednom mjestu imaju priliku da pročitaju sve aktualne javne pozive i važne informacije vezano za njihov biznis, ali i da jednostavno i potpuno besplatno kreiraju mini-web stranicu za svoju firmu. Ova biznis platforma jedinstvena je ne samo u BiH, već i u regionu jer niti jedna platforma ne daje mogućnosti besplatne promocije uz postojanje mini web stranice ili profila klijenta sa svim podacima, uključujući i linkove ka njihovim digitalnim mrežama i otvorena je ne samo klijentima MKF LIDER već i svim malim privrednicima i poljoprivrednicima iz cijele BiH.

Je li izreka “Slijedite svoju strast i radite ono što volite”, dobar poslovni savjet za poslovni uspjeh?
Naravno da je puno lakše raditi nešto što volite i što vas ispunjava, ali da bi zaista bili uspješni u svom poslu sama strast nije dovoljna već je potrebno naći i svrhu. Ne morate osjećati strast prema svom poslu da biste bili uspješni. Važno je samo da ga ne mrzite i ne odlazite ujutro s grčem u želucu. Važno je da pronađete jednu sitnicu radi koje ste strastveni pa čak i ako je to želja za napredovanjem u karijeri i bit ćete uspješniji nego što mislite. Radom na osobnom rastu i razvoju dajete sebi priliku da otkrijete i potpuno novo polje kojim ćete ovladati. Drugim riječima, treba pronaći način da prilagodite svoju strast i postanete odgovorna osoba. Slijediti strast znači da imate određeni cilj i u skladu sa tim pokušavate pronaći posao na kojem ćete biti uspješni.
Kultivirati strast znači da postepeno gradite strast prema poslu koji obavljate. To je puno duži proces ali i puno uspješniji na duže staze. U tom slučaju niste neshvaćeni umjetnik već profesionalac koji ima viziju, ali i znanje kako oblikovati posao koji radi i prilagoditi ga svojim potrebama i životu.
Živimo u doba intenzivnih promjena, pa će uspjeti oni koji su po prirodi prilagodljivi ili žive u skladu s okolnostima.

Školovanje ste završili u SAD gdje ste i živjeli i imali uspješno karijeru. Zašto ste se odlučili vratiti u BiH i nastaviti karijeru u svojoj matičnoj državi? Jeste li se pokajali?
Tačno. 1998. godine sam kao 19-godišnjak otišao u SAD gdje sam se paralelno školovao i gradio karijeru u finansijskom sektoru radeći za jednu od najvećih banaka ne samo u SAD već i u cijelom svijetu. To je zahtijevalo jako puno rada, odricanja i dokazivanja, ali sam beskrajno zahvalan ljudima iz te kompanije koji su prepoznali sav moj trud i žrtvu, koji su mi dali šansu da jako brzo napredujem u toj kompaniji. Nakon 10 godina života i rada u SAD, počeo sam razmišljati na koji način bih svoje znanje i iskustvo stečeno u SAD mogao iskoristiti u BiH i na taj način pomoći oporavku i razvoju naše domovine i odlučio sam se vratiti. Pored toga, upoznao sam i djevojku koja je živjela u Sarajevu i koja će kasnije postati moja supruga i sa kojom danas imam dvoje predivne djece.
Ali sama želja da se vratim nije bila dovoljna, jer ma koliko sam pokušavao i nudio se raznim kompanijama i organizacijama u BiH, većina njih mi nije pružila priliku. Tako da sam 2008. godine prihvatio da radim za jednu američku mikrokreditnu organizaciju na Kosovu gdje sam ostao do 2010. godine kada sam prešao u MKF LIDER kao menadžer kreditnih operacija, a od 2012. godine sam preuzeo funkciju direktora.

Koji su još vaši savjeti za uspjeh?
Potrebno je imati ciljeve u životu i hrabro se boriti za iste. U bilo kojoj karijeri, rijetko šta se nekome pokloni i za sve se treba izboriti. Za to je potrebno konstantno raditi na sebi i svojim vještinama, pratiti situaciju oko sebe i prilagođavati se promjenama koje su neminovne. Neuspjesi kojih će sigurno biti ne trebaju pokolebati, već ih iskoristiti kao važne lekcije za buduće izazove.
Uz marljiv rad i ulaganje u samoga sebe, rezultati neće izostati.

Izvor: www.infodan.ba

Podijeli na društvenim mrežama: