Veličina fonta:

A

A

A

Korištenje i održavanje materijala – put ka kontinuitetu plasteničke proizvodnje

Nakon kupovine materijala za plasteničku proizvodnju isti je potrebno i adekvatno održavati kako bi se maksimalno ispoljila njegova efikasnost. Održavanje materijala predstavlja njegovo racionalno i namjensko korištenje kao i njegu u određenom periodu godine.

Plastenička folija prema specifikaciji proizvođača ima rok trajanja koji uz adekvatno korištenje može biti i produžen. Tom prilikom potrebno je obratiti pažnju na mehanička oštećenja koja se pod uticajem zategnute folije vrlo brzo šire. Mala mehanička oštećenja potrebno je odmah sanirati sa posebnom PVC naljepnicom koja se zalijepi preko očišćene površine. Naljepnicu je moguće kupiti kod dobavljača folije. Iako plastenička folija zahtjeva cjelogodišnju brigu potrebno je makar jednom godišnje, obavezno u proljetnom periodu, izvršiti njeno sistemsko čišćenje i dezinfekciju.

Na ovaj način sprječiti će se pojava vektora zaraznih bolesti koje mogu imati svoj transfer i na biljke. Dezinfekcija folije vrši se po oblačnom vremenu bez puno sunca. U praksi se dezinfekcija najčešće provodi sa sredstvima na bazi hlora koja se pomoću prskalice nanose na unutrašnju stranu folije. Nakon toga folija se tretira čistom vodom. Adekvatnom njegom sprječava se nastanak plijesni i pojava crnih fleka te se produžava njen vijek korištenja.

Svakodnevno korištenje konstukcijskih elemenata plastenika zahtjeva posebnu pažnju. Ovdje se najprije misli na održavanje funkcionalnosti konstrukcije. Konstrukcija plastenika će ostati očuvana ukoliko se sa njom rukuje namjenski i sa pažnjom. Stalno provjetravanje zaštićenog prostora smanjiti će mogućnost od pojave hrđe na konstrukciji. Pažljivim rukovanjem, najprije sa otvorima na plastenicima, očuvati će se radni vijek konstrukcije. Adekvatna zaštita plastenika prilikom pojave jakih vjetrova očuvati će konstrukciju i foliju.

Sistem za navodnjavanje se u plasteničkoj proizvodnji može koristiti duži niz godina ukoliko se sa njim rukuje sa pažnjom. To najprije obuhvata stalno pranje i dezinfekciju bačve za lagerovanje vode a nakon toga i pranje filtera sistema svaki ili svaki drugi put nakon navodnjavanja. Važno je napomenuti da se prilikom aplikacije vodotopivih đubriva kroz sistem za navodnjavanje isti mora očistiti i to u praksi se najčešće čini sa svježom vodom.

Traka-crijeva se mogu koristiti višenamjesnki ukoliko se najprije postave na odgovarajući način koji obuhvata postavku crijeva sa kapaljkama okrenutim prema gore. Pored toga, nakon završetka proizvodne sezone crijeva se peru i dezinfikuju a nakon toga i u potpunosti osuše da bi se mogli sigurno skladištiti bez opasnosti od smrzavanja.

Pravilno rukovanje i njega ostalog materijala u plasteničkoj proizvodnji obuhvata njegovo namjensko korištenje i nakon toga pravilno čišćenje i dezinfekciju. S time u vezi proizvođači mulch foliju koriste u dvogodišnjoj proizvodnji tako što je prethodno očiste, operu i dezinfikuju a nakon toga i skladište. Agril folija može se efikasno koristiti tako što će se koristiti samo na površini jedne gredice. Nakon upotrebe potrebno je pravilno skladištiti sa što manje presavijanja i lomljenja kako bi ponovno bila upotrebljiva. Pribor kao što su sadilice ili makase za orezivanje potrebno je nakon svake upotrebe dezinfikovati u rastvoru etalona i/ili hlora kako bi se oslobodili od zaraznih bolesti. Samo ovakav način rukovanja sa priborom i dijelovima plastenika omogućiti će njihovo efikasno korištenje i reducirati troškove proizvodnje.

Tekst pripremila: Agronom, LEJLA GRBO

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: