Veličina fonta:

A

A

A

Grad Sarajevo aktivno radi na jačanju položaja žena u zajednici

Grad Sarajevo uz podršku  Kanadskog fonda za lokalnu incijativu (CFLI) počinje sa provedbom projekta ACCESS – Pristup pravima za žene kroz informisanje i angažman sa vlastima u Gradu Sarajevu i njegovim općinama.

Projekat će se implementirati u Sarajevu i četiri gradske općine. Kroz projekat su planirane radionice, konferencija, te dani otvorenih vrata u općinama, a sve u narednih šest mjeseci, zaključno sa februarom 2023.godine.

Cilj projekta je osnažiti i omogućiti lakši pristup ženama njihovim pravima, kroz saradnju lokalnih vlasti, civilnog društva i građana.

Kroz projektne aktivnosti će se osnažiti uzajamno razumijevanje i saradnja između lokalnih vlasti u Gradu Sarajevu i njihovim općinama, te zajednice kao cjeline.

Zahvalni smo na doprinosu Kanade na ovom projektu kroz Kanadski fond za lokalnu incijativu.

Odricanje od odgovornosti: Mišljenja sadržana u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno mišljenje Vlade Kanade.

#CanadaFundBiH ; #Canada ; #CFLI

Press-release-for-CFLIDownload

Izvor: www.mreza-mira.net

Podijeli na društvenim mrežama: