Veličina fonta:

A

A

A

Mikroklima u objektima za intenzivni uzgoj tovnih pilića

Izazovi tokom zime: Mikroklima u peradarnicima za tov pilića

Mikroklima je klima vrlo ograničenog prostora pod velikim uticajem podloge i neposredne okoline. Mikroklimu odlikuju velike vremenske i prostorne promjene temperature, vlažnosti zraka i vjetra pa se tokom dana i tokom godine meteorloški elementi znatno mijenjaju.

Mikroklima u objektima za tov pilića

Objekti za tov pilića moraju osiguravati zaštitu pilićima od vremenskih uvjeta i grabežljivaca. Unutar nastambe trebaju se zadovoljiti osnovni uvjeti kao što su temperatura, vlaga zraka, osvjetljenje, ventilacija te higijenski uvjeti kako bi se pilići mogli pravilno razvijati i rasti.

Temperatura

Temperatura je vrlo važan faktor jer mladi pilići koji se smještaju u objekat još uvijek nemaju razvijen sopstveni sistem termoregulacije, a i perje im je slabo pa ne pruža neku toplotnu izolaciju. Zbog navedenog temperatura u zoni pilića treba biti 33-35 stepeni celzijusa u visini krila pilića. Kako pilići rastu i razvijaju se i njihovo perje postaje gušće i jače, temperatura u zoni pilića se može smanjivati.

Optimalno se postiže kombinacijom grijanja kompletnog objekta i dodatno uz pomoć „umjetne kvočke“ u zoni pilića. Temperaturu pratimo uz pomoć termometara ali nam i ponašanje pilića može pokazati ako nešto nije u redu.

U slučaju da im je pretoplo pilići šire krila i dahću. Udaljavaju se od umjetne kvočke i jedni od drugih. Ako im je hladno zbijaju se jedni uz druge i uz umjetnu kvočku, a u slučaju da je temperatura dobra pilići se razvnomjerno raspoređuju oko umjetne kvočke.

Grijanje cijelog prostora se može vršiti na više načina. Može se raditi toplovodno grijanje sa kotlom koji se zagrijava čvrstim gorivima, lož uljem ili zemnim gasom, a još jedan od čestih načina zagrijavanja je upuhivanje toplog zraka. U slučaju da se radi o kotlovima, objekti posebno moraju imati prostorije koje se zovu kotlovnice da bi se spriječile nezgode.

Jedna takva nezgoda se desila na jednoj farmi sa 3000 tovnih pilića u uzgoju. Vlasnik objekta je želio obezbjediti i turnus zimi, što ranije nije radio, i u objekat je stavio peći na drva u istu prostoriju u kojoj su boravili i pilići. Mali trenutak nepažnje je doveo do požara u kojem je uništen kompletan objekat i svi pilići u objektu.

Kvaliteta zraka

Kvaliteta zraka u objektima za intenzivni uzgoj tovnih pilića podrazumijeva odgovarajuću vlažnost zraka, prisutnost štetnih gasova i prašine.

Vlažnost zraka

Osim temperature vrlo veliku važnost ima i vlažnost zraka unutar objekta. Kada se govori o mjerenju vlažnosti zraka najčešće se misli na relativnu vlažnost koja se mjeri higrometrom. Vlaga u objektu nastaje disanjem, a najviše dahtanjem pri visokim temperaturama. Osim toga velika količina vlage otpušta se i iz izmeta kojeg stvaraju pilići. Optimalnom vlažnošću smatra se vlaga u rasponu od 55 do 70%.

Prevelika vlažnost uzrokuje lijepljenje perja kod pilića što ima za posljedicu gubitak termoizolacijskih sposobnosti, a osim toga i stelja postaje vlažna i blatna pa pogoduje razvoju velikog broja mikrorganizama.

Presuh  zrak (vlažnost zraka ispod 40%) uzrokuje podizanje prašine – što može dovesti do respiratornih problema, dehidracije, izaziva nemir kod životinja i može dovesti do kanibalizma.

Gasovi

U zatvorenim i toplinski izolovanim peradarnicima, zbog disanja peradi i isparavanja izmeta i njegove fermentacije, vazduh se brzo zagađuje ugljen-dioksidom, amonijakom i vodenom parom. Takav vazduh postaje štetan po zdravlje peradi zbog čega koncentracija štetnih gasova ne smije prelaziti određene vrijednosti i to:

  • Amonijak (NH3) manje od 25 ppm (u različitoj literaturi nailazimo i na drugačije preporuke gdje je vrijednost manja od 0,1 zapreminskih promila)
  • Ugljendioksid (CO2) manje od 3 zapreminska promila
  • Sumpor – vodonik ne više od 0,2 zapreminskih promila

Ovdje dodajemo i prašinu koje ne smije biti više 5 mg/m3.

Kvaliteta zraka se održava kvalitetnom ventilacijom. Najbolje opcije za rad u intenzivnom uzgoju tovnih pilića za kontrolu mikroklime je potpuna automatizacijia. Međutim, u praksi se često mogu naći i razne improvizacije. Ranije u tekstu je navedeno koliko je skupa bila jedna improvizacija sa grijenjem objekta. U drugom slučaju, koji se desio početkom 2004 godine, u periodu praznika vlasnik objekta je otišao na odmor, a radnik odlučio da i on treba odmoriti. Par dana nije uključivan sistem za ventilaciju i došlo je do uginuća 10000 pilića.

Prema tome zadaci vetilacije su slijedeći:

  • Održavanje temeperature objekta
  • Uklanjanje viška vlage u zraku
  • Uklanjanje prašine u zraku
  • Uklanjanje štetnih gasova u zraku
  • Uvođenje dovoljne količine svježeg vazduha u objekat (pilići troše više kisika nego sisari)

Prostirka (stelja)

Kod podnog uzgoja tovnih pilića i inače peradi vrlo je važan kvalitet prostirke (stelje). Prostirka mora biti higroskopna, porozna, rastresita i suha.

Osvjetljenje

Svjetlost je važan faktor u rastu pilića. Prejaka svjetlost može dovesti do uznemiravanja pilića i do slabijeg prirasta.  Preporučeno trajanje svjetla zavisi od starosti pilića:

Pilići stari 1 dan – 24 sata – jakost svjetla 20-25 luksa

Pilići stari 2-21 dan – 23 sata – jakost svjetla 20 do 10 luksa postepeno

Pilići stara 21 dan do klanja – 23 sata – jakost svjetla 10 luksa

Tovni pilići su jako osjetljivi čak i na najmanje promjene u mikroklimatskim uslovima i zbog toga nije dobro improvizovati u ovom dijelu ako se neko misli baviti njihovim uzgojem. Iz dva opisana slučaja, a ima ih još mnogo, može se zaključiti da svaka improvizacija potencijalno može biti jako skupa avantura.

Priredio Dr.Vet. Med
Zlatan Hasibović

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: