Veličina fonta:

A

A

A

Izbor mjesta za zasnivanje plasteničke proizvodnje

Izbor lokacije za podizanje plastenika/staklenika u velikoj mjeri utiče na tok buduće proizvodnje. Prilikom izbora lokacije posebnu pažnju treba obratiti na konfiguraciju terena, orijentaciju plastenika, pristupačnosti vode za zalijevanje, nivou podzemnih voda, prisutnosti onečišćivača (smog u velikoj mjeri umanjuje akumulaciju prirodne svjetlosti što u konačnici vodi većoj potrošnji energenata za zagrijavanje) kao i zaštiti od vjetra.

Adekvatan izbor lokacije je prvi korak ka što boljem iskorištavanju energetske efikasnosti plastenika/staklenika. Prilikom odabira lokacije vrlo važno je plastenik orijentisati u pravcu sjever-jug (ulazna vrta plastenika). Plasteničku proizvodnju potrebno je zasnivati na osunčanim terenima sa blagim nagibima do 5O. Na ovaj način omogućiti će se oticanje suvišne vode i smanjenje vlažnosti koja reducira temperaturu u zaštićenom prostoru. Prilikom planiranja lokacije za postavku palstenika/staklenika potrebno je izbjegavati prostore sa visokim nivoom podzemnih voda koje će dodatno zahladiti zemljište i reducirati toplotu.

Odabir materijala za izgradnju plastenika/staklenika je od ključne važnosti za efikasno iskorištavanje energije. Prilikom projektovanja plastenika potrebno je optimizirati veličinu plastenika pogotovo njegovu visinu koja će toplotu akumulirati u vršnom dijelu istoga. S time u vezi potrebno je visinu plastenika prilagoditi potrebama proizvođača. Nadalje, vrlo važno je projektovati zaštićene prostore sa optimalnim brojem i veličinom otvora kako bi se energija što duže zadržavala u zaštićenom prostoru. Vrlo važno je sa druge strane omogućiti neometano strujanje vazduha u plasteniku u toku toplih dana.

Prilikom izbora materijala za pokrivku plastenika važno je odabrati materijale koji u što dužem vremenskom intervalu mogu zadržati toplotu u plasteniku. U tu svrhu odabiru se deblje folije koje imaju stabilizatore za toplotnu efikasnost i stabilizatore protiv stvaranja kondenza. U upotrebi su različite varijacije folija (polietilenska, polivinilhloridna, etilenvinilacetatna i akrilik) sa različitim udjelom mikrona, najčešće u rasponu 80-220 mikrona.  U kontinentalnim uslovima je najčešće zastupljena polivinilhloridna folija (PVC) koja sadrži 5 stabilizatora i pokazuje vrlo visok energetski potencijal u skladu sa cijenom.

U cilju povećanja toplotne efikasnosti u praksi proizvođači često koriste kombinaciju dvije folije na način da koriste duplu foliju. Jedna folija je krovna folija najčešće PVC folija a ispod se nalazi PE folija. Između dvije folije nalazi se zračni čep koji zadržava hladan zrak. Pored upotrebe pokrivnih folija koristi se i agril folija. Agril folija koristi se kao pokrivna folija po biljkama kako bi se temperatura ispod nje povećala. Karakteriše je lahkoća materijala i velika prozračnost koja omogućuje „disanje“ i sprječavanje pojave kondenza. Navedena pokrivka povećava temperaturu u rapsonu od 2-5 o C.

Pored navedenih činioca, uspješna poljoprivredna proizvodnja u zaštićenim uslovima ne može se razmatrati bez sistema zagrijavanja (u kontinentalnim uslovima) i dogrijavanja (u mediteranskim uslovima). Sistem za zagrijavanje/dogrijavanje omogućava iskorištavanje punog potencijala zaštićenih prostora kao i plasman poljoprivrednih proizvoda u periodu kada tržište još uvijek nije zasičeno proizvodima, što u konačnici vodi većoj finansijskoj koristi.

Povoljni temperaturni uslovi uz adekvatan sistem proizvodnje predstavljaju osnovne faktore uspješnosti bavljenja određenim vidom proizvodnje. Temperatura direktno utiče na porast biljaka, na njihov razvoj i sazrijevanje, te u konačnici na prinos i kvalitet poljoprivrednih proizvoda. Porast i snižavanje temperatura, kao i visoke oscilacije između dnevnih i noćnih temperatura mogu negativno uticati na razvoj biljaka te u konačnici dovesti do njihovog uginuća. Kako bi se izbjegle takve temperaturne oscilacije kao i osigurao visok i stabilan prinos, neophodno je uvesti sistem za zagrijavanje.

Tekst pripremila: Agronom, LEJLA GRBO

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: