Veličina fonta:

A

A

A

Izbor i faktori koji utiču na izbor najpovoljnijih kultura za uzgoj u plasteničkoj proizvodnji

Plastenička proizvodnja posljednjih godina doživljava ekspanziju na području cjelokupne Bosne i Hercegovine. Klimatske promjene i zahtjevi tržišta intenzivirali su uzgoj povrća u zaštićenom prostoru. Poljoprivredni proizvođači početkom svake proizvodne godine suočeni su sa dilemom koju kulturu odabrati za uzgoj, sortu ili hibrid? Prilikom ovoga vrlo važnog početnog izbora potrebno je u obzir uzeti nekoliko faktora koji u konačnici mogu determinisati uspjeh proizvodnje.

Procjena trenutnog kapaciteta zaštićenog prostora

Procjena kapaciteta zaštićenog prostora ukazati će na mogućnosti uzgoja najoptimalnijih kultura. Na ovaj način biti će procijenjeni gabariti zaštićenog prostora i mogućnost njihovog iskorištenja. U odnosu na cjelokupnu proizvodnu površinu mogu se planirati bujne, srednje bujne ili manje bujne kulture. Pored toga, procijeniti će se i raspored kultura unutar zaštićenog prostora kako bi se najoptimalnije mogla iskoristiti proizvodna površina.

Odabir kulture

Prilikom odabira kultura važno je imati na umu da su određene biljke dobro adaptirane na određene klimatske uslove i u tim uslovima daju najbolje rezultate. Pored toga, važno je birati i povrće kraće ili duže vegetacije u ovisnosti od podneblja u kojem se gaji.

Istražiti preferencije potrošača

Navedeni faktor definiše ključni uspjeh pri izboru sortimenta. Preferencije potrošača mogu biti različite u različitim lokalnim sredinama i mogu obuhvatati više faktora od ukusa, veličine ploda, razloga upotrebe proizvoda do boje i okusa. Preferencije potrošača se najčešće procjenjuju na osnovu potražnje u prethodnom periodu.

Dostupnost resursa

Raspoloživost resursa od ključne je važnosti za uspjeh proizvodnje. Pri tome najvažnije je determinisati koji resursi su proizvođači lakše i teže dostupni. Također, dostupnost resursa vezana je i za troškove njihove nabavke. U skladu sa time, potrebno je odabrati biljke koje imaju optimalne zahtjeve za određenim resursima.

Proizvođački ciljevi

Ciljeviproizvođača uvijek definišu poslovnu filozofiju. U skladu sa ciljevima proizvođač odabira i biljke koje će uzgajati. Njegovi ciljevi mogu biti direktna prodaja, prodaja na lokalnom tržištu, prodaja „na veliko“, prodaja prerađevina i ostalih proizvoda.

Uzimajući u obzir gore navedene faktore i njihov uticaj, u našim uslovima najzastupljenije kulture u plasteničkoj proizvodnji mogu se podijeliti na kulture koje se sade i gaje u proljetnom/ljetnom periodu i kulture koje se sade i gaje u jesnjem/zimskom periodu. U prvu skupinu spadaju kulture paradajza, paprike, patlidžana i krastavca, dok u drugu skupinu dominantnto spadaju kulture salate, špinata i mladog luka. U posljednje vrijeme poljoprivredni proizvođači se pored gore navedenih tradicionalnih kultura koje se uzgajaju u plastenicima odlučuju i za uzgoj ostalih kultura. Neke od njih su: mahunarke, krompir, rotkva, rotkvica, cvekla, tikvice ali i jagodasto voća.

Pored izbora kultura, proizvođači se često nalaze i pred dilemom da li odabrati sortu ili hibrid povrća. Svoju odluku donose na osnovu gore navedenih faktora pri čemu je često  najvažniji faktor koji limitira njihov izbor tržišna potražnja uzrokovana različitim preferencijama potrošača.

Najčešće odabrane sorte povrća a ujedno i najpovoljnije za uzgoj u našim uslovima su:

Paradajz: jabučar, volovsko srce, amerikanac, kosovac, egipatski, šljivar.

Paprika: slonovo uho, makedonka, plamena, somborka, matica, bijelo uho.

Krastavac: domaći glatki, salatar.

Patlidžan: dugi, srednje dugi.

Najčešće odabrani hibridi povrća a ujedno i najrentabilnijji za uzgoj u našem podneblju su:

Paradajz: Pink Rock F1, Matias F1, Big Beef F1, Optima F1, Rally F1.

Krastavac- Salatni: Darina F1, Ajax F1, Edona F1, Kornišon: Monolit F1, Opalit F1.

Paprika- Roga: Captur F1 , Ringo F1, Babura: Amanda F1, Barbi F1, Vedrana F1, Bianca F1, Istra F1, Bibic F1.

Tekst pripremila: Agronom, LEJLA GRBO

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: