Veličina fonta:

A

A

A

Objavljen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH koji donosi lakše poslovanje

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj 75/21 od 22.09.2021. godine je objavljen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom uređuju se sadržaj, način i uslovi za obavljanje obrtničke djelatnosti, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, Obrtni registar, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, organiziranje obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i nadzor nad provođenjem Zakona.

Neke od najvažnijih prednosti ovog Zakona tiču se upravo obrtnika i obrtnica i njihovih praksi rada, kao što su:

  • omogućeno je vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika;
  • obavljanje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme
  • skraćena procedura i pojednostavljena registracija obrta;
  • ograničeno je izvršenje nad imovinom obrtnika;
  • obrtniku je omogućeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost obuhvaćene rješenjem o obavljanju obrta;
  • omogućeno je fizičkim osobama i penzionerima obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja;
  • predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a koji će sadržavati i podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost.

Zakon ne propisuje obavezu izdavanja obrtnice kao isprave, što rezultira jednim parafiskalnim nametom manje u odnosu na prethodni Zakon;

  • definisan je obrt kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje;
  • članarina odnosno visina članarine Obrtničkoj komori koja je značajno umanjena i to na način da se ista ne može propisati u iznosu većem od 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija (u skladu sa postojećim Zakonom iznos je 1%);
  • ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne obrte čime je po prvi put omogućeno obavljaje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme, koja je velikim dijelom sprečavala osobe, posebno mlade da registruju željeni obrt.

Izvor: Akta.ba

Podijeli na društvenim mrežama: