Veličina fonta:

A

A

A

Bilten 36: Odlični poslovni rezultati pred veliki jubilej

GODINA U ZNAKU INOVACIJA, NOVIH PROJEKATA I SJAJNIH REZULTATA

MKF LIDER je danas zrela i stabilna mikrokreditna fondacija sa 7500 aktivnih klijenata i portfoliom u iznosu od preko 23 miliona KM. Pružamo kontinuiranu podršku mikro poduzetnicima, poljoprivrednicima i stanovništvu sa niskim prihodima.
Za svakoga je 2021. godina bila veoma izazovna u smislu organizacije posla i života, ali MKF Lider je uspješno prevazišla sve novonastale situacije provodeći svoju strategiju brzog prilagođavanja, implementirajući inovacije u poslovanju, nove projekte podrške i plasirajući prilagođene financijske proizvode za poduzetnike, poljoprivrednike i stanovništvo.

Trudimo se Bilten, u svakom novom izdanju, učiniti sadržajnijim i zanimljivijim koje ćemo objavljivati u sklopu Pravi Lider platforme

MKF LIDER Bilten 36.

Podijeli na društvenim mrežama: