Veličina fonta:

A

A

A

Ovo su nova pravila i upute za usklađivanje poslovanja obrtničke djelatnosti u FBiH

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta temeljem svoje nadležnosti objavilo je “Instrukciju za postupanje nadležnih općinskih/gradskih organa za obrtničku djelatnost“.

Instrukcija za postupanje nadležnih općinskih/gradskih organa za obrtničku djelatnost:

Sukladno članku 68. stavku 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/05) utvrđuju se pravila i daju upute za postupanje a vezano za usklađivanje poslovanja i primjenu člana 82. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“: 75/21- u daljem tekstu – Zakon).

Člankom 82. Zakona je propisan postupak, kao i način na koji će se izvršiti usklađivanje poslovanja obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti a kojima je prema ranijim propisima, odobreno obavljanje obrtničke djelatnosti.

Postupak usklađivanja je propisan u članku 82.stavku (2) Zakona tako da nadležni organ prema sjedištu obrta ili srodne djelatnosti po službenoj dužnosti informirati obrtnike i osobu koja obavljaju srodne djelatnosti o obavezi usklađivanja o roku za podnošenje zahtjeva kao i o eventualno potrebnoj dokumentaciji za usklađivanje.

To znači da obrtnici trebaju, pored podnesenog zahtjeva i dokaza o identifikaciji, eventualno podnijeti samo onu dokumentaciju za koju nadležni općinski odnosno gradski organ za obrt utvrdi da je potrebna imajući u vidu prije svega, djelatnost koju obrtnik obavlja, vremensko važenje već priložene dokumentacije kod registracije obrta ili srodne djelatnosti, kao i činjenicu da li se pojedina od tražene dokumentacije kao što su dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnoj upotrebi se već dostavljaju drugim ovlaštenim organima i u tom slučaju ih nije potrebno podnositi.

Napominjemo da je navedene aktivnosti potrebno završiti do 31.12.2022.,godine.

Člankom 82. stavak (3, 4, 5, i 6) su propisani slučajevi i način usklađivanja poslovanja obrtnika i osoba koja obavljaju srodne djelatnosti i to:

-za obrtnike i osobe koja obavljaju srodne djelatnosti a koji su po prijašnjim propisima osnovali obrt, rješenjem će se utvrditi da mogu nastaviti sa poslovanjem i ako ne ispunjavaju uvjete iz članka 6. stavka (1) ovog Zakona. Ukoliko je nadležni općinski/gradski organ izdao rješenje sa kojim je odobrio obavljanje obrtničke djelatnosti fizičkoj osobi uz ovjerenu izjavu stranke da će zaposliti osobu koje ispunjava tada tražene uvjete stručne spreme, navedena fizika osoba može nastaviti s obavljanjem obrta i ako nije uposlio navedenu osobu.

– za obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti a koji su po prijašnjim propisima osnovali obrt putem radnika, rješenjem će se utvrditi da će i dalje da nastave sa poslovanjem putem voditelja obrta, ako i dalje imaju radnika a što je u skladu s odredbama ovoga Zakona.

– za obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti a koji su po prijašnjim propisima stekli odgovarajuću stručnu spremu, rješenjem će se utvrditi da mogu i dalje obavljati obrte ili srodne djelatnosti utvrđene ovim Zakonom, ako im je do dana stupanja na snagu ovog Zakona odobreno obavljanje djelatnosti.

– Za obrtnike koji su majstorski ispit položili u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, isti se priznaje u cijelosti što će se utvrditi u donesenom rješenju o usklađivanju poslovanja.

Nadležni općinski/gradski organi su dužni u postupku usklađivanja poslovanja donijeti rješenje kojim će utvrditi izvršeno usklađivanje poslovanja. Rješenje se donosi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“br: 2/98, 48/99 i 61/22)  U istom treba biti utvrđeno da će obrtnik i osobe koja obavljaju srodnu djelatnost, nastaviti sa  obavljanjem registrirane djelatnosti u skladu s važećim Zakonom (zbog čega nije potreban novi ID broj)

Nakon izdavanja izmjenjenog Rješenja obrtnici su dužni otići u Kantonalnu/Županijsku poreznu upravu, kako bi izvršili samo upis izmjena.

Izvor: Akta.ba

Podijeli na društvenim mrežama: