Veličina fonta:

A

A

A

Priručnik – Promocija malih biznisa putem društvenih mreža

Ovaj priručnik je kreiran za potrebe klijenata Mikrokreditne Fondacije Lider unutar seta edukativnih materijala za nefinancijske usluge sa ciljem da im pomogne u promociji njihovog poslovanja (usluga i proizvoda) na društvenoj mreži Facebook i ostalim mrežama.

Nastao je nakon analize potreba klijenata tokom i poslije edukacije ‘’Promocija malih biznisa putem društvenih mreža’’.

https://pravilider.ba/wp-content/uploads/Prirucnik-Promocija-biznisa-drustvene-mreze.pdf

Podijeli na društvenim mrežama: