Veličina fonta:

A

A

A

Javni poziv startup firmama za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

U okviru Inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje

 JAVNI POZIV

Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

Inovativni business startup centra uspostavljen s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta, znanja i vještina inovativnih poslovnih subjekata na području Kantona Sarajevo, omogućavanjem pristupa širokom spektru usluga namijenjenih razvoju i rastu početnika u biznisu koje su već razvijene u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji, objedinjavanjem modela poslovnog centra, inkubatora, otvorenog zajedničkog radnog prostora (coworking space) i startup akceleratora.

Podrška odabranim poduzetnicima koji će biti primljeni u Inovativni startup business centar će uključivati:

–        Osiguran radni prostor, sa svom potrebnom uredskom infrastrukturom (za 20 subjekata)

–        Sala za sastanke, sala za konferencije, seminare i edukacije

–        Usluge mentorstva i savjetodavne usluge (Standardizovani mentoring proces za početnike u biznisu, po japanskoj metodologiji, osiguran od strane iskusnih certificiranih mentora) – praćenje, usmjeravanje i korigovanje razvoja preduzeća

–        Povezivanje sa različitim partnerima u inostranstvu iz različitih inovativnih sektora i oblasti

–        Podrška pronalaženju i korištenju bankarskih i kreditinih izvora finansiranja

–        Osposobljavanje i podrška u kreiranju projektnih prijedloga za finansiranje proizvoda/usluga iz fondova EU

–        Podrška u promociji i izradi promo materijala

–        B2B povezivanje i prisustvo brojnim skupovima, konferencijama, sajmovima u kojima SERDA i njeni partneri učestvuju

–        Učešće u ostalim aktivnostima koje provodi SERDA

Trajanje korištenja usluga Inovativnog startup business centra je 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja.

Ko može aplicirati?

Na učešće mogu aplicirati mikro/mala/srednja preduzeća i obrtnici:

·         koji imaju većinsko domaće privatno vlasništvo,

·         registrovani na području Kantona Sarajevo (općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća)

·         koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 24 mjeseca starosti na dan objave poziva) 

·         koji imaju razvijene konkretne poslovne ideje, ali im nedostaju poslovne vještine da bi svoje proizvode/usluge uspješno komercijalizirali

·         koji žele povećati svoju profitabilnost

·         čija je poslovna ideja u vezi sa obavljanjem proizvodne i uslužne djelatnosti

·         čije poslovne ideje nude nova rješenja u odnosu na postojeće stanje

·         koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Na Javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća sa područja Kantona Sarajevo, s tim da će prednost prilikom odabira imati inovativne, uspješne, brzorastuće i izvozno orijentirane firme. Pored navedenog, prednost će imati i firme koje vode osobe do 35 godina starosti i žene.

Nisu prihvatljive Startup firme koje imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti: trgovine na veliko i malo, namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana, proizvodnje i prerade alkohola i igara na sreću.

 Potrebna dokumentacija za prijavu:

·         Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranicama www.serda.ba ili u prostorijama SERDA-e

·         Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registrovan za obavljanje djelatnosti

·         Izjava da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (firme koje budu odabrane su dužne dostaviti Uvjerenje da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa – ne starije od 3 mjeseca)

Komisija zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od izabranih korisnika.

Sa izabranim korisnicima će se potpisati ugovori o učešću na projektu.

Prijavni obrazac i prateću dokumentaciju dostaviti poštom ili lično na adresu:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo 71000

Krajnji rok za podnošenje prijava je:  24. 02.2023. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA direktno, putem maila serda@serda.ba ili na telefon 033 641 520.

Prijavni obrazac

Izvor: www.serda.ba

Podijeli na društvenim mrežama: