Veličina fonta:

A

A

A

Šta je potrebno za početak plasteničke proizvodnje?

Plastenička proizvodnja predstavlja zasnivanje i vođenje proizvodnje biljaka u zaštićenom prostoru. Zaštićeni prostor u ovom slučaju označava prostor koji je različitim materijalima fizički odvojen od proizvodnje na otvorenom polju i u kojem vladaju određeni mikroklimatski uslovi koji pogoduju biljkama za njihov razvoj. Plastenička proizvodnja se danas u svjetskim poljoprivrednim aspektima smatra vrlo visokoproduktivnim načinom proizvodnje, naročito povrtlarskih kultura, ukoliko se poštuju sve agrarne mjere koje nalaže ova proizvodnja. Također, uzimajući u obzir povoljne agroekološke uslove uzgoja, BiH predstavlja dobar ambijent za zasnivanje ovakvog vida poljoprivredne proizvodnje.

Resursi neophodni za početak plasteničke proizvodnje

Plastenička proizvodnja je koncept poljoprivredne proizvodnje koja planski ima za cilj da unaprijedi i ekonomski osnaži proizvodnju jedne ili više poljoprivrednih kultura. S tim u vezi, zasnivanje ove proizvodnje potrebno je planirati prema kulturama koje se namjeravaju uzgajati u datom području. Pored toga, prilikom zasnivanja plasteničke proizvodnje neophodno je analizirati sve klimatske i zemljišne faktore koji će uticati na ishode ove proizvodnje. Imperativ je birati područja koja nisu podložna pojavama leda i koja su vrlo osunčana tokom cijeloga dana. Prevelike nagibe terena treba izbjegavati jer isti mogu imati negativan uticaj na konstrukciju plastenika naročito u snježnim zimskim danima. Također, barovita područja i područja sa visokom vlažnosti ne treba uzimati u razmatranje prilikom zasnivanja plasteničke proizvodnje.

Današnje tržište nudi različite materijale izrade plastenika. U zavisnosti od podneblja i ekonomske moći proizvođača dostupno je nekoliko vrsta folija. Najčešće se upotrebljavaju akrol, polikarbonat, fiberglas, polietilenska i polivinilna folija. Folije u sebi mogu sadržavati različite stepene mikronskih vlakana i stabilizatora, te se u zavisnosti od tih karakteristika određuje i njihov kvalitet ali i cijena u konačnici.

Konstrukcija plastenika mora biti čvrsta i otporna na vremenske prilike. U tu svrhu koriste se željezne cijevi, drvo, aluminij i pocinčane cijevi koje su najčešće u upotrebi na našem prostoru. Cijevi su u pravilu lučno savijene sa jakom krovnom konstrukcijom. Njihova izvedba treba da omogućava montiranje otvora koji služe za prozračivanje plastenika. Otvori plastenika i njihove dimenzije su od izrazitog značaja za pravilno održavanje mikroklimatskih uslova u plasteniku. Konstrukcija plastenika za zemljišnu podlogu može biti fiksirana u formi betonskih temelja ili u formi šipova.

Plastenici spremni za početak plasteničke proizvodnje

Šta nudi proizvodnja u zaštićenom prostoru u odnosu na proizvodnju na otvorenom polju?

Proizvodnja biljaka u zaštićenom prostoru u odnosu na proizvodnju istih na otvorenom polju predstavlja napredniji sistem poljoprivredne proizvodnje koji se temelji na mogućnostima održavanja mikroklimatskih uslova koji pogoduju rastu i razvoju biljaka. Ovaj aspket ovu proizvodnju čini superiornijom u odnosu na proizvodnju biljaka na otvorenom polju u više pravaca. Zatvoren prostor omogućava raniju sadnju i sjetvu biljaka, a shodno tome i brže prispjeće uroda. Na ovaj način proizvedeno povrće na tržištu ostvaruje i veću cijenu budući da je kupcima dostupno dosta ranije nego povrće koje se uzgaja na otvorenom polju. U praksi povrće u plastenicima ranije dolazi na berbu mjesec do mjesec i pol dana prije te ostvaruje više nego duplo veću cijenu u odnosu na povrće sa otvorenog polja.

Zaštićeni prostori su prostorno mnogo efikasniji na što ukazuje nekoliko činjenica. Proizvodnja biljaka u ovakvim prostorima temelji se na vertikalnom uzgoju gdje se biljke uzgajaju uz podršku najčešće konopca koji njihovu vegetativnu masu vodi prema krovnoj konstrukciji plastenika. Na taj način moguće je na manjoj površini proizvesti veću količinu plodova a pored toga omogućava se bolji prodor svjetlosti do biljke kao i bolja prozračnost. Ovo je vrlo važan segment pogotovo u fazi oplodnje biljaka koja je ključna za uspješnu proizvodnju. Pored navedenog, zaštićen prostor ima prednost jer se na tačno određenoj površini može aplicirati željena doza hraniva koja je odmah dostupna biljkama. Ekonomska isplativost je utoliko veća ukoliko se koriste vodotopiva đubriva koja omogućavaju interventno usvajanje od strane biljaka.

Mogućnost kontrole mikroklimatskih uslova omogućava da se uzgoj u zaštićenom prostoru planira i održava tokom cijele godine. S time u vezi, ostvareno je efikasnije korištenje površine za proizvodnju istih ili sličnih poljoprivrednih kultura. Na ovaj način omogućena je  sigurnost poljoprivrednim proizvođačima i što je najvažnije stalan izvor prihoda tokom cijele godine. Poljoprivredna proizvodnja u zaštićenom prostoru omogućava lakše kontrolisanje štetočina i biljnih bolesti jer je uticaj vanjske sredine posebno oborina sveden na minimum, što u konačnici doprinosi manjoj upotrebi sredstava za zaštitu.

Iako plastenička proizvodnja iziskuje velika početna ulaganja i aktivno učešće u proizvodnji, opredjeljenje za proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda na ovaj način će u konačnici tokom dužeg vremenskog perioda zasigurno dati pozitivne ekonomske rezultate. Tome u prilog ide i činjenica da su prinosi povrća iz plastenika veći za oko dva-tri puta u odnosu na prinose biljaka na otvorenom polju. Također, optimiziacija utroška hraniva, vode i zaštitnih sredstava je mnogo veća u zaštićenom prostoru te su samim tim troškovi puno manji u odnosu na proizvodnju na otvorenom polju. U konačnici prihodi od plasteničke proizvodnje doći će dosta ranije i to kada tržište nije prezasićeno proizvodima. U praksi ti prihodi su oko dva puta veći u odnosu na prihode iz proizvodnje na otvorenom polju.

Tekst pripremila: Agronom, LEJLA GRBO

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: