PRAVILA KORIŠTENJA PLATFORME PRAVI LIDER

Ovaj dokument predstavlja Pravila korištenja web platforme Pravi lider. Platforma Pravi lider je internet portal za male biznise kreiran sa ciljem pružanja podrške poduzetnicima i poljoprivrednicima sa područja Bosne i Hercegovine.


Platforma Pravi lider je virtuelni prostor u vlasništvu MKF LIDER Sarajevo koji omogućava registrovanim članovima Platforme da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude proizvode, usluge i mogućnost saradnje, a neregistrovanim posjetiocima i registrovanim članovima Platforme da ih pogledaju i uvezuju se sa ponuđačem. Također, Platforma nudi i mogućnosti pristupa Poslovnom imeniku registrovanih članova Platforme, i pregleda ostalih informativnih i edukativnih sadržaja objavljenim na Platformi.


Platforma Pravi lider nije prodavac niti zastupnik firmi koje nude svoje proizvode, usluge ili saradnju na
platformi već omogućava poduzetnicima i poljoprivrednicima da promoviraju svoje proizvode i usluge,
uvezuju se sa drugim učesnicima na tržištu, informišu i educiraju se putem članstva na platformi.

PRIHVAT PRAVILA

Pravila korištenja predstavljaju pravno obavezujući akt za sve korisnike Platforme Pravi lider. Prihvatanjem Pravila korištenja saglasni ste sa uslovima pod kojima Pravi lider nudi pristup i korištenje platforme, kao i pravilima za pristup i korištenje aplikacija i drugih usluga koje se nalaze na Platformi. Iako je tekst obiman, savjetujemo da ga pročitate pažljivo i da u korištenju Platforme Pravi lider poštujete sva pravila, jer time doprinosite efikasnijem i sigurnijem radu platforme.

Korisnik platforme je svaka osoba koja pristupa Platformi Pravi lider ili koristi mogućnosti koje mu pruža članstvo na platformi, što podrazumijeva korisnike koji imaju korisnički račun (registrovani korisnici), i samostalne poduzetnike i poljoprivrednike koji su korisnici kredita MKF LIDER. U trenutku pristupa Platformi Pravi lider, postajete Korisnik i obavezuje Vas ovaj dokument.

REGISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

Za korištenje određenih usluga Platforme Pravi lider neophodno je da registrujete korisnički račun. Registraciju obavljate prijavom na sistem Platforme Pravi lider tako što unesete e-mail adresu i lozinku, a zatim kliknete na potvrdu u registracionom e-mailu kojeg ste dobili od Platforme Pravi lider. Registraciju nije potrebno obnavljati, a Korisnički odnos prestaje sa brisanjem profila od strane samog Korisnika, ili u slučaju povrede Pravila korištenja Platforme, pri čemu Administrator zadržava pravo privremenog ili trajnog uklanjanja profila Korisnika.

Registracija korisnika je besplatna, i daje Vam za pravo da pretražujete, pregledate i čitate sadržaje objavljene na Platformi. Pored toga imate mogućnost objave jedne besplatne ponude proizvoda ili usluge na Platformi, međutim ukoliko ste korisnik kredita u MKF Lider možete objaviti 5 besplatnih ponuda proizvoda ili usluga, kao i ponudu za saradnju, te pristupiti online edukativnim sadžajima pohranjenim na Platformi.

Određene obaveze prilikom registracije i upotrebe korisničkog računa su: morate biti punoljetni; morate pružiti tačne lične informacije; morate izabrati odgovarajuće korisničko ime; u potpunosti odgovarate za svoj korisnički račun, uključujući sve informacije koje se nalaze na Vašem korisničkom računu. Ukoliko se registrujete kao pravno lice, potvrđujete da imate ovlaštenje da zastupate pravno lice.

Prilikom unosa podataka pri registraciji i prijave, Korisnik automatski pristaje da se njegovi podaci prikažu unutar Poslovnog imenika, a koji je sastavni dio Platforme Pravi lider.

Registrovanje i prijavljivanje na Platformi Pravi lider, uz korištenje Vašeg korisničkog imena i lozinke, omogućava Vam postavljanje jedne besplatne ponude na Platformi, a ukoliiko ste klijent MKF LIDER ukupno pet besplatnih ponuda i pregleda posebne sekcije online edukacija. Vi, kao registrovani korisnik Platforme, prihvatate mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona u cilju uspostavljanja saradnje ili realizacije prodaje, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Platforme Pravi lider.

Brisanje korisničkog računa

Registrovani korisnički račun može obrisati Korisnik u bilo koje vrijeme putem postavki na svom korisničkom računu. Brisanjem korisničkog računa neće biti izbrisani objavljeni sadržaji na Platformi.

PRAVILA ZA OBJAVU SADRŽAJA

Svi registrovani korisnici Platforme Pravi lider imaju mogućnost objave jedne besplatne ponude proizvoda ili usluge na Platformi, dok korisnici kredita u MKF Lider mogu objaviti 5 besplatnih ponuda proizvoda ili usluga, kao i ponudu za saradnju, te pristupiti online edukativnim sadžajima pohranjenim na Platformi.

Svi Korisnici Platforme mogu poslati zahtjev za veći broj objava ponuda proizvoda/usluga, a svaki pojedinačni zahtjev će se razmotriti i odobriti od strane Administratora. Administrator zadržava pravo da se negativno očituje po zahtjevu uz obrazloženje koje će dostaviti.

Mogućnost objave ponude imaju svi registrovani Korisnici čije djelatnosti ne obuhvataju:

 1. proizvodnju ili djelatnosti koje uključuju štetne ili izrabljivačke oblike prisilnog rada ili štetnog rada djece, diskriminatorne prakse ili prakse koji sprečavaju zaposlenike u ostvarivanju njihovih zakonskih prava udruživanja i kolektivnog pregovaranja;
 2. proizvodnju ili trgovinu bilo kojeg proizvoda ili aktivnosti koja se smatra nezakonitom po zakonima ili drugim propisima koji se primjenjuju teritoriji BiH;
 3. proizvodnja ili trgovinu tvarima koje oštećuju ozonski omotač, odnosno sastojci podvrgnuti međunarodnim zabranama (uključujući i farmaceutskie proizvode, pesticide / herbicide ili druge opasne tvari);
 4. proizvodnju ili izvoz duhanskih proizvoda ili žestokih pića;
 5. mjenjačnice;
 6. Kasina, kladionice ili druge kockarske djelatnosti;
 7. aktivnosti koje negativno utječu na okoliš;
 8. špekulativne investicijske aktivnosti;
 9. proizvodnju oružja i vojne opreme;
 10. bilo koje aktivnosti koje se mogu okvalifikovati kao kriminalne ili protuzakonite u skladu sa lokalnim i međunarodnim zakonima, kao što je pranje novca i finasiranje terorističkih organizacija, a u skladu sa važećim Zakonima, te politikama I procedurama MKF LIDER za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija, te nelegalne sječe i prodaje šume, ekploatacije prirodnih bogatstava i sl.

UPUTE ZA UNOS SADRŽAJA NA PLATFORMU

Fotografija

Korisnik ima pravo ubaciti jednu fotografiju uz jednu ponudu proizvoda ili usluge. Format i dimenzije fotografije min 1000x1000px. Administrator zadržava pravo da predloži izmjenu fotografije ukoliko ona ne zadovoljava kvalitetom ili jasno ne prikazuje uslugu ili proizvod, te nije autentična fotografija proizvoda ili usluge.

Logotip

Ukoliko Korisnik prilikom prijave ne posjeduje logotip firme/biznisa, na profilu će se pojaviti logotip Pravi lider. Svaki Korisnik može bilo kad pristupiti svom profilu i izmjeniti logotip. U iznimnim slučajevima, Administrator može pružiti pomoć Korisnicima prilikom unosa njihovih podataka, ali će se prethodno dobiti pismena dozvola od Korisnika.

Tekst

U ponudi može biti predstavljen samo jedan proizvod, ali u opisu se mogu dodati i informacije za srodni ili varijacije istog proizvoda. Prilikom ubacivanja informacija za proizvod/uslugu potrebno je staviti autentičnu fotografiju proizvoda ili usluge, te kratki opis. Ukoliko proizvod ima više varijanti u smislu težine, boje, vrste materijala, Korisnik u opis navodi i druge varijante tog proizvoda npr. predstavljeni proizvod 1l pakovanje soka od višnje (navodi se cijena tog proizvoda), a u daljem opisu navodimo da u ponudi imamo i pakovanje od 1⁄2 litre, ili sokove od jabuke, breskve itd. i njihove cijene.

Saradnja

Ukoliko želite uspostaviti saradnju sa drugim firmama ili razviti svoje kanale distribucije, ponuditi otkup ili saradnju za zajedničke projekte npr: adaptacija objekta gdje dolazi do udruživanja više izvođača radova ili zajednička proizvodnja, potrebno je da Korisnik na svom profile popuni obrazac sa svim traženim podacima. Nakon pregleda i odobrenja, Administrator će sadržaj objavitii na Platformi pod sekcijom saradnja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Pravila korištenja i Politika privatnosti se primjenjuju na sve Korisnike. U ovisnosti od usluga koje koristite na Platformi Pravi lider, primjenjuju se i Pravila za objavu sadržaja u ponudama proizvoda, usluga i saradnje. Politika privatnosti opisuje načine na koje Platforma Pravi lider koristi lične podatke registrovanih članova. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se vaši podaci koriste u svrhe i na način opisan u daljem tekstu.

Sadržaje na platformi možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Odlučite li iskoristiti neku od mogućnosti promoviranja (ponuda proizvoda ili usluga) i uvezivanja (saradnje) na platformi, ili se samo želite registrovati zbog pregleda sadržaja ili uvrštavanja u Poslovni imenik, nužno je da u postupku registracije ostavite lične podatke koji će biti automatski uneseni u Poslovni imenik kojem će pristup imati svi posjetioci platforme.

Korisnici sami odgovaraju za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih podataka koje koriste na Platformi Pravi lider. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali i informacije, objavljene na Platformi Pravi lider, preneseni i/ili upućeni sa Platforme Pravi lider su isključiva odgovornost Korisnika koji dostavlja podatke.

Korisnici platforme su saglasni sa dijeljenjem sadržaja (ponude, saradnje) putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, Viber, LinkedIn) a u svrhu promocije proizvoda i usluga korisnika Platforme Pravi Lider

Platforma Pravi lider obavezuje se da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korištenja funkcionalnosti platforme.

MJERE ZBOG KRŠENJA PRAVILA KORIŠTENJA PLATFORME PRAVI LIDER

Od Vas se očekuje da ste u potpunosti upoznati i da se pridržavate Pravila Platforme Pravi lider. U određenim slučajevima kršenja Pravila, Platforma Pravi lider ima pravo poduzeti sve radnje koje su zakonom ili ugovorom dopuštene, a naročito ako:

 • dajete netačne podatke; zloupotrebljavate podatke sa Platforme Pravi lider;
 • neovlašteno koristite Platformu Pravi lider;
 • kopirate sadržaj objavljen na Platformi Pravi lider;
 • registrujete i koristite više korisničkih računa;
 • uznemiravate druge Korisnike; neovlašteno se predstavljate u ime Platforme Pravi lider i uposlenika MKF LIDER;
 • izazivate i širite rasnu, nacionalnu, etničku i vjersku mržnju;
 • prekršite bilo koju odredbu propisanu Pravilima;
 • zloupotrijebite Usluge koje nudi Platforma Pravi lider na bilo koji drugi način.

Platforma Pravi lider zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju sankcionisati Korisnike i to bez ograničenja i prethodne obavijesti, ograničiti, obustaviti ili ukinuti korisnički račun i pristup Uslugama, odgoditi ili ukloniti sadržaj, te poduzeti tehničke i/ili zakonske korake kako bi spriječili upotrebu Usluga. Mjere se mogu primijeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila, i to u cilju sprječavanja nastanka štete ili kad usljed određenog činjenja ili nečinjenja s Vaše strane dolazi do otežanja poslovne aktivnosti i/ili otežanja rada Platforme Pravi lider.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Vi, kao Korisnik, razumijete da Platforma Pravi lider ne proizvodi/pruža i ne plasira proizvode i usluge iz ponuda Korisnika, pa tako i ne odgovara niti garantira za njihov kvalitet. Svaka pravna radnja koje se poduzima kao posljedica uspostavljanja saradnje ili korištenja ponude objavljene na Platformi Pravi lider mora biti upućena Korisniku Platforme koji je ponudu objavio, a nikako prema Platformi Pravi lider.

Platforma Pravi lider se, u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povreda, koje proizlaze direktno ili indirektno zbog: sadržaja dostupnog putem Platforme Pravi lider; korištenja ili nemogućnosti korištenja sadržaja na Platformi; cijene, otpreme ili bilo kakvih drugih smjernica datih u ponudi Korisnika; kašnjenja ili prekida prilikom korištenja sadržaja Platforme Pravi lider; računarskog virusa ili drugog softvera dobivenog pristupanjem ili povezivanjem sa Platformom Pravi lider; oštećenja Vašeg računara korištenjem Platforme Pravi lider; te brisanja ili suspenzije korisničkog računa.

Platforma Pravi lider nije odgovorna za povredu prava intelektualne svojine trećih lica, koju Korisnici mogu počiniti prema trećim licima objavljujući svoje sadržaje/ponude na Platformi Pravi lider, ali će neodgovorni Korisnici biti sankcionisani u skladu sa Pravilima. Platforma Pravi lider se isključuje svake odgovornosti, koje ima kao davalac usluga, u skladu sa Zakonom o elektronskom pravnom i poslovnom prometu Bosne i Hercegovine.

PRIMJENJIVO PRAVO

Na Pravila se primjenjuju zakoni Bosne i Hercegovine. U slučaju sudskog spora između Korisnika i Platforme Pravi lider, nadležan je sud u Sarajevu.

Platfoma Pravi lider ne garantuje: dostupnost i sigurnost Platforme u bilo koje vrijeme na bilo kojoj lokaciji; nadležnost drugog Korisnika, sa kojim poslujete, u zaključivanju sporazuma; ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka Korisnika; nepostojanost bilo kakvih grešaka na Platformi Pravi lider; funkcionalnost Platforme Pravi lider u bilo koje vrijeme; kao i da će svi Korisnici koristiti Platformu Pravi lider u skladu sa Pravilima i zakonima Bosne i Hercegovine.

IZMJENE I DOPUNE

Pravila su podložna izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na Platformi Pravi lider.