Veličina fonta:

A

A

A

Koji su najidealniji oprašivači i koja su strateška mjesta sadnje lješnjaka?

PITANJE ZA AGRONOMA:

Na svom malom imanju (2.2 he)  planiram ove jeseni da posadim oko 250 sadnica lješnjaka Tonda Gentile delle Langhe . Koji su po vama najidealniji oprašivači, koji je procenat zasađenih oprašivača i koja su strateška mjesta sadnje – rubovi parcele, unutar zasada – svaka 4/5 sadnica ?

Poštovani,

Kada je u pitanju podizanje intenzivnog zasada lijeske, ista se najčešće sadi na razmak 4x5m, te je u Vašem slučaju za 250 sadnica dovoljno svega pet dunuma površine, izuzev da u budućnosti nemate namjeru da širite proizvodnju, te u tom slučaju možete rasporediti tih 250 sadnica na 2,2ha površine. Kada je u pitanju sorta lijeske Tonda Gentile delle Langhe ista pripada grupi sorata koje rano cvjetaju i to na način da se prvo otvaraju ženski cvjetovi a nakon toga muški.

Budući da su ženski cvjetovi otporniji na niske temperature od muških ova sorta pokazuje nešto bolju prilagodljivost na kontinentalne uslove uzgoja u odnosu na neke druge sorte. Budući da je lijeska generalno toplofilna biljka, ne preporučuje se podizanje intenzivnih zasada iznad 600 nadmorske visine.

Kada je u pitanju odabir parcele za sortu Tonda Gentile delle Langhe istoj najviše odgovaraju osunčani tereni sa blagim nagibom. Drugim riječima dovoljna  osunčanost i provjetrenost unutar i između krošnji je jedan od preduslova postizanja kvalitetnih prinosa. Budući da je ova sorta lijeske autosterilna, odnosno nije u mogućnosti da sama donese rod, prilikom njene sadnje neophodno je obratiti pažnju na odabir oprašivača.

U praksi kao dobri oprašivači za ovu sortu su se pokazali kultivari: Tonda Gentile Romagna, Cosford, Rodni kutard, Negret, Bern. Kada je u pitanju odnos sadnje oprašivača i osnovnog kultivara, iskustvo evropskih zemalja je pokazalo da je za postizanje optimalnog roda neophodno zasaditi 20-30% oprašivača u odnosnu na osnovnu sortu. Iako polen nošen vjetrom može dostići razdaljinu i do jednog kilometra, preporučuje se da udaljenost oprašivača i osnovne sorte bude maksimalno 30m.

Agronom: Lejla Grbo

Podijeli na društvenim mrežama: