Voćarstvo – Savjeti o Organskoj Proizvodnji Voća

Veličina fonta:

A

A

A

Voćarstvo – Savjeti o Organskoj Proizvodnji Voća

AGRO KUTAK

Jesen je vrijeme rezidbe voćnih stabala.

Rezidba je postupak koji omogućava formiranje i održavanje krune voćnih stabala. Uspostavlja se odnos između vegetativnog rasta i rodnosti. Svaka grana dobija svoj prostor, obezbjeđuje se dobra osunčanost svih grana bez zasjenjivanja i dobra prozračnost krošnje.

Optimalni trenutak kada treba uraditi orezivanje je poslije opadanja lista tokom jeseni. Drugi optimalni trenutak je u proljeće prije bubrenja pupoljaka i kretanja vegetacije.

Orezivanje treba vršiti po sunčanom, toplom danu, bez kiše, magle.

Izbjegavati orezivanje pri temperaturama nižim od pet stepeni Celzijusa. Ukoliko orezivanje vršimo pri niskim temperaturama vazduha dolazi do deformacija reznog mjesta i rana teže zarasta. Prilikom orezivanja svakom stablu mora se pristupiti individualno, a rezidbom možemo potaknuti rast vegetativnih prirasta ili prirasta koji su nosioci rodnosti.

Treba razlikovati orezivanje mladih stabala radi formiranja uzgojnog oblika i orezivanje rodnih stabala sa formiranom krunom. Možemo razlikovati orezivanje ljetorasta (jednogodišnjih prirasta) i višegodišnjih prirasta.

Voćarstvo – Savjeti o Organskoj Proizvodnji Voća

Na ljetorastima možemo vršiti:

 • prorjeđivanje (uklanjanje suvišnih ljetorasta),
 • prikraćivanje,
 • rovašenje (postupak kojim se može usporiti ili intenzivirati reakcija pupoljka),
 • potpuno odstranjivanje pupoljaka,
 • formiranje i korekcija ugla otklona ljetorasta.

Kod rezidbe višegodišnjih prirasta možemo vršiti:

 • potpuno uklanjanje starih grana,
 • prikraćivanje starih grana i prevođenje na mlađe grane,
 • na granama na kojima je to izvedivo, moguće je vršiti korekciju ugla granjanja,
 • savijati grane,
 • prstenovati grane,
 • i zaparati koru kalemarskim nožem.

Cilj svih ovih postupaka je da se postigne veća rodnost i stablo bude u dobroj formi.

Od velike važnosti je izbor alata kojim se vrši rezidba i redovna dezinfekcija alata tokom rezidbe.

Po završetku rezidbe alat očistiti i prebrisati. Nabaviti potrebne količine voćarskog voska.

Prije nego što se odlučimo da sami izvedemo rezidbu voćnih stabala trebamo se dobro upoznati sa vegetativnim i rodnim grančicama različitih vrsta i njihovom razmještaju unutar krošnje, kao i pupoljcima i njihovim rasporedom na grančicama.

USPOSTAVITI EKOLOŠKU RAVNOTEŽU

Suvremeni razvoj voćarstva, koji je imao za cilj postizanje sve većih prinosa, donio je značajne promjene u kvaliteti životne sredine, tla, vode, zraka i dobivenih plodova. Kao posljedica toga pojavili su se trendovi u svezi zaštite životne sredine i zahtjeva za dobivanjem hrane s što manjom upotrebom hemijskih preparata.

Principi organskog voćarstva

Sve više se govori o organskoj poljoprivredi, pa tako i o organskoj proizvodnji voća.

Organska proizvodnja voća predstavlja sve proizvodne sisteme koji unapređuju životnu sredinu, te socijalne i ekonomske aspekte proizvodnje hrane.

Program organske proizvodnje je veoma sličan tradicionalnom načinu proizvodnje po inputima, ali postoje i značajne razlike prije svega u sistemu kontrole procesa. Kako bi jedan proizvod bio stavljen u promet (prodaju) s oznakom organski proizvod, sam proces uzgoja treba biti kontroliran i certificiran od strane ovlaštene kontrolne organizacije/ agencije.

Voćarstvo – Savjeti o Organskoj Proizvodnji Voća

Principi organskog voćarstva su:

• proizvodnja zdravog i kvalitetnog voća uz očuvanje životne sredine,
• održavanje plodnosti tla,
• zaštita voćaka i suzbijanje korova fizičkim i biološkim metodama,
• očuvanje bioraznolikosti,
• očuvanje autohtonih sorti voća.

Za uspješnu organsku proizvodnju voća potrebno je ispuniti određene preduvjete:

 • od samog početka obratiti pažnju na izbor mjesta (lokacije) za budući voćnjak,
 • izbor sorte i podloge,
 • održavanje tla u voćnjaku,
 • sistem uzgoja,
 • gnojidbu,
 • zaštitu od bolesti i štetnika.

Izbor sorte


Izbor voćne vrste i sorte uvjetovan je prije svega zahtjevima sorte prema agroekološkim uvjetima uzgoja. Samo pravilno odabrane sorte za odgovarajući lokalitet uzgoja daju siguran i kvalitetan urod. Zbog posebnosti organske proizvodnje, (upotreba samo onih preparata zakonom odobrenih u ovoj proizvodnji), osnovno pri izboru sorti jeste odabrati sorte otporne,odnosno tolerantne prema bolestima, štetnicima i nepovoljnim abiotičkim čimbenicima.

Na primjer kod jabuka prema uzročniku bolesti čađava krastavost (Venturia inaequalis) su otporne sorte:

 • Gold Rush,
 • Enterprise,
 • Renora,
 • Topas,
 • Delorina,
 • Baujade,
 • kao i neke autohtone sorte.

Također, prilikom odabira podloga i sorti, treba posebnu pozornost obratiti na:

 • svojstva tla,
 • duljinu životnog vijeka i bujnost voćke,
 • brzinu ulaženja u rodnost,
 • način održavanja voćnjaka,
 • rezidbe i berbe.

Bujnije podloge, koje daju visoko stablo, u načelu su prikladnije za organsku proizvodnju. Pri odabiru lokacije treba obratiti pozornost na to jesu li i koje su prethodno uzgajane vrste na odabranoj lokaciji. Ako su na toj lokaciji bile druge voćne vrste (breskve, jabuke, vinova loza), onda je to loš izbor za podizanje novog voćnjaka, zbog potencijalnih problema s uzročnicima bolesti raka korijena (Agrobacterium tumefaciens).

Također su nepovoljne lokacije na kojima su prethodno uzgajane: paprika, paradajz, krompir, duhan, lucerka.

Priprema tla

Prije podizanja nasada neophodno je uraditi fizikalno-hemijsku i biološku analizu tla, te na osnovu dobivenih rezultata analize uraditi eventalne agromeliracijske mjere poravke. Posebnu pozornost treba obratiti na dubinu tla, na rekciju tla (pH), kao i na zahtjeve pojedinih voćnih vrsta. Na parcelama gdje je planirano podizanje organskog voćnjaka preporučljivo je 2-3 godine uzgajati leguminoze. Rigolanje je zabranjeno u organskoj proizvodnji, ali je potrebno kvalitetno pripremiti tlo za sadnju, uraditi duboko oranje. Oko cijelog voćnjaka treba biti izolacija od mogućih izvora onečišćenja.

Udaljenost voćnjaka za organski uzgoj voća od izvora onečišćenja iz konvencionalne proizvodnje i od prometnica mora biti najmanje 20 metara uz podizanje zelene barijere visine 1,5 metar.

U voćnjacima za organski uzgoj voća preporučuju se prostorni uzgojni oblici. Sadnja nisko-stablašica se ne preporučuje zbog gustog sklopa, ali ako se ipak sadi u gustom sklopu, razmaci sadnje trebaju biti veći nego u konvencionalnom uzgoju.
Pri podizanju voćnjaka bitno je voditi računa o pravilnom rasporedu sorti kako bi se omogućilo što bolje međusobno oprašivanje, a time i bolji urod. Uputno je koristiti certificirani i zdravstveno ispravan sadni materijal. Tokom prve tri godine uzgoja, obavlja se rez za oblikovanje uzgojnog oblika, te uklanjanje bolesnih i suvišnih grana. U narednim godinama provodi se redovita zimska i zelena rezidba s ciljem održavanja ravnoteže između generativnog i vegetativnog rasta.

Bitno je u jesen pokupiti i uništiti sve natrule i smežurane plodove na granama i na tlu, jer predstavljaju izvor zaraze.

Održavanje zemljišta

Cilj održavanja tla u voćnjaku je uspostavljanje ekološke ravnoteže, sprečavanje erozije, optimalna upotreba hraniva i čuvanje vlažnosti tla. Tlo u voćnjaku se može održavati zelenom gnojidbom, malčiranjem ili kombinacijom zatravljivanja međurednog prostora s obradom tla unutar reda. Može se koristiti kompost, organski otpaci (koštano brašno), zaoravati biljne ostatke, primjenjivati kreč ili sumpor. Upotreba herbicida u organskom uzgoju je zabranjena.


Većina voćara u ovoj proizvodnji primjenjuje sistem stalnog zatravljivanja voćnjaka, te ne obavljaju jesensko oranje i kasniju proljetnu obradu.

Zeleni pokrivač koji je obično sastavljen od smjesa trava i leguminoza treba održavati redovnom košnjom. Pokošena masa ostaje na površini, tvoreći tako vrlo dobar organski pokrov. Prostor između voćaka unutar reda, također treba kositi ili držati „golim“. Također je prostor oko stabala moguće i zastirati slamom i tako umanjiti rast korova i spriječiti naglo isušivanje tla. Zatravljivanje voćnjaka nije pogodno za mlade nasade, pošto mlade voćke u borbi za hranjivima i vodom ne mogu uvijek biti dovoljno snažne kao travno-djetelinske smjese. Stoga je tlo u voćnjaku prve dvije do tri godine najbolje držati „golim“. Neki voćari između redova voćaka uzgaju povrće (leguminoze) ili neko bobičasto voće.

Voćarstvo – Savjeti o Organskoj Proizvodnji Voća

Gnojidba voćnjaka

Za gnojidbu voćnjaka u organskom uzgoju mogu se koristiti:

 • gnojnice i gnojovke,
 • pripravci na biljnoj bazi nusproizvodi prerade (krvno brašno, koštano brašno),
 • proizvodi od riba i morskih algi,
 • piljevina i drvni otpadci,
 • te drveni pepeo koji obogaćuje tlo kalijem.

Nije dopušteno korištenje industrijskih mineralnih gnojiva. Danas uz zahtjeve za besprijekorno lijepim izgledom plodova, koji ne smiju imati niti najmanju mrlju, organsko voćarstvo, ali i uopće voćarstvo, stavljeno je u vrlo težak položaj. I u organskom voćarstvu potrebno je obaviti tretiranja. Dakako, ovo se ne izvodi uobičajenim pesticidima, već drugim, prirodnim i po okoliš manje štetnim sredstvima. Zaštita koja se može koristi u organskoj proizvodnji je strogo određena i propisana relevantnim zakonskim propisima. Biološke mjere zaštite podrazumijevaju poznavanje i korištenje prirodnih odnosa među vrstama.

Jedan od korisnih kukaca je i divlja pčela.

Budući da divlje pčele žive u šupljinama barske trske, treba takve trske sačuvati od uništavanja, a može se i snop trske s pčelama staviti u cijev i staviti u krunu voćke ili načiniti im nastambe i staviti ih u voćnjak. Na kraju ne zaboravimo spomenuti značenje i ulogu i pitomih pčela u svakom, pa tako i u organskom voćnjaku.

Izvor: www.agroklub.ba

Autori: Prof.dr.sc. Zlatko Čmelik (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), i mr. sc. Paulina Šaravanja (zavod za voćarstvo, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru).

Podijeli na društvenim mrežama: