Pčelarstvo za početnike

Veličina fonta:

A

A

A

Vodič – Pčelarstvo za početnike

AGRO KUTAK

Sa koliko pčelinjih društava, kada i kako započeti pčelarenje?

Vodič – Pčelarstvo za početnike

Za početak je sasvim dovoljno 3-5 košnica

Osobe koje žele da počnu da se bave pčelarenjem ne treba odmah da nabavljaju veliki broj pčelinjih društava. Za početak je sasvim dovoljno 3-5 košnica. Ne valja počinjati ni samo sa jednom košnicom, jer su greške pri radu moguće, pa i stradanje po nekog pčelinjeg društva, pogotovo u toku zime. Ako se početniku desi da mu jedino društvo ne prezimi, njemu je onda stradalo 100% pčelinjaka, pri čemu najčešće nastaje veliko razočarenje, i teško odlučivanje za novi početak pčelarenja.

Košnice treba da su odgovarajuće ofarbane i krovovi opšiveni limom

Kada smo čvrsto riješili da se počnemo baviti pčelarenjem, treba u toku zime ili ranije s proljeća, da nabavimo kvalitetne košnice, najbolje nove. Košnice treba da su odgovarajuće ofarbane i krovovi opšiveni limom. Poželjno je da na plodištima budu ugrađene ručice za lakše nošenje košnica. Bez obzira za koji tip košnica smo se odlučili, sve one treba da budu potpuno iste konstrukcije i prilagođene za seobu.

Pored košnica treba nabaviti i ostali neophodan pribor

Vodič – Pčelarstvo za početnike

Da bismo i pomoćniku pri pregledanju društava obezbjedili zaštitu, treba nabaviti dva pčelarska šešira i dva para zaštitnih rukavica. Umjesto šešira bolje je obezbjediti pčelarsku bluzu sa šeširom, koji sa nje može da se skida. Dimilica, pčelarski nož i četka su takođe neophodni pri pčelarenju. Treba obezbjediti i materijal za sagorjevanje u dimilici.

Pored navedene opreme i pribora, za početak će nam trebati:

  • kalem žice za ožičavanje ramova,
  • dvadesetak satnih osnova odgovarajućih dimenzija
  • žvrk običan ili električni za utapanje žica u satne osnove
  • kao i šilo ili bušilica za bušenje rupa u bočnim letvicama ramova za provlačenje žica

Prve sezone pčelarenja treba se uzdržati od požude za cjeđenjem meda

Prve godine treba da se trudimo da što bolje upoznamo život pčelinjeg društva i tehniku pčelarenja i da pčele što više zavolimo. Neiskusni početnici teško će se snaći sa jakim pčelinjim društvima, ako ih nabave prije bagremove paše, s namjerom da odmah ocjede med. Pa još, ako ta paša ne ispuni očekivanja, eto opet velikih razočaranja. A jaka društva u to vrijeme su mnogo skuplja od nešto kasnijih rojeva. Pčelarenje može da se započne nabavkom prirodnih ili jeftinijih paketnih rojeva i njihovim smještanjem u košnice sa ramovima u kojima su ugrađene satne osnove.

Neiskusnim početnicima, najbolje je da pčelarenje započnu dobrim rojevima na ramovima, odmah poslije bagremove paše, odnosno krajem majapočetkom juna mjeseca.

Rojevi treba da budu na 5 ramova, od čega su 3 rama puna legla u svim stadijumima, a na po jednom krajnjem ramu treba da ima hrane – polena i meda. Površine sa leglom treba da budu gusto pokrivene pčelama raznih doba starosti, odnosno da ima najmanje 1 kg (10.000) pčela i da bude prisutna mlada (iz te godine) kvalitetna oplođena i obilježena matica, koja je već pronjela. Na svim ramovima treba da ima ukupno oko 3 kg hrane.

Vodič – Pčelarstvo za početnike

Rojeve treba nabaviti od iskusnog pčelara

Rojeve treba nabaviti od iskusnog pčelara, sa pčelinjaka koji je od početničkog udaljen najmanje 15 km, kako bi se u njima sačuvale sve pčele izletnice. Dogovorenog dana u popodnevnim satima, treba odvesti prazne košnice, bez polunastavaka, na pčelinjak isporučioca rojeva. Odmah treba premjestiti rojeve iz njegovih u naše košnice. Poželjno je da se pri tome matica pronađe na ramu i pokaže kupcu.

Ramove treba staviti do južnog zida košnice i učvrstiti ih da se ne pomjeraju pri transportu.

Kada su svi ramovi premješteni u našu košnicu treba u nju zbrisati i pčele sa poklopne daske, podnjače i zidova plodišta u kome je roj bio. Ramove treba staviti do južnog zida košnice i učvrstiti ih da se ne pomjeraju pri transportu. Dovoljno je po jedan mali ekser zakucati pored ušica satonoša krajnjih ramova i na sredini ivice jedne bočne letvice. Čim predveče prestane dolijetanje pčela, ulaza/leta košnica sa rojevima zatvaramo. Podrazumijeva se da košnice imaju obezbjeđenu ventilaciju, odnosno dotok svježeg vazduha do pčela. U ovom slučaju nije neophodno koristiti zbijeg, jer pčele imaju na raspolaganju prazan prostor pored ramova. Košnice sa rojevima treba odmah utovariti u prevozno sredstvo i odvesti ih na naš pčelinjak. Tu ih postavljamo na pripremljena postolja. Poslije petnaestak minuta, dok se pčele smire od seobe, otvaramo ulaz/leta.

I tako oformismo pčelinjak i postadosmo pčelari. Pa, neka je sa srećom!

Izvor: MKF LIDER Bilten

Podijeli na društvenim mrežama: