Zagrijavanje plastenika

Veličina fonta:

A

A

A

Sistemi zagrijavanja u plasteničkoj/stakleničkoj proizvodnji

Razlikujemo nekoliko izvedbi sistema za zagrijavanje zaštićenih prostora. Još uvijek najrašireniji način zagrijavanja plastenika su samostalni ili prenosivi uređaji za proizvodnju toplog zraka. Najčešće je riječ o samostalnim jedinicama sa dimovodnim cijevima koji za pogon najčešće koriste lož ulje ili prirodni plin. Ovi uređaji se u pravilu postavljaju na nosivu cijevnu konstrukciju u gornjoj zoni plastenika. Za bolji kvalitet distribuciju toplog zraka često se ugrađuju i ventilatori, koji u ljetnim mjesecima služe za dodatno provjetravanje unutrašnjosti zaštićenih prostora.

Slika 1. Samostalna jedinica za proizvodnju toplog zraka

U slučaju da je proizvodnja orijentisana na hidroponski uzgoj onda se zagrijavanje unutrašnjosti zaštićenog prostora ostvaruje sistemom toplovodnog grijanja. Pri tome se cijevni razvod postavlja površinski i to neposredno uz blokove kamene vune.

Međutim, u bosanskohercegovačkoj praksi još uvijek najzastupljeniji načini zagrijavanja zaštićenih prostoru obavlja se pećima na čvrsto gorivo. U zavisnosti od ekonomskog stanja proizvođača, zastupljene su dvije izvedbe i to: peć na čvrsto gorivo koja se nalazi izvan zaštićenog prostora a gdje je distribucija toplog zraka u unutrašnjost omogućena sistemom cijevi sa perforacijama. Drugi način zagrijavanja unutrašnjosti zaštićenih prostora obavlja se pomoću malih peći koje se postavljaju u unutrašnjost plastenika bez sistema odvodnih cijevi. Ovaj način je daleko jeftiniji u odnosu na prethodni ali isto tako opasniji jer može dovesti do lakšeg širenja požara a samim tim i uništavanja usjeva.

Slika 2. Različite izvedbe peći na čvrsto gorivo za zagrijavanje zaštićenih prostora

Geotermalna energija- budućnost zagrijavanja zaštićenih prostora u poljoprivrednoj proizvodnji

Geotermalna energija je vid energije koji se dobiva tako što se koristi toplota iz dubljih slojeva zemljišta i ista distribuira posredstvom vode ili zraka u cilju zagrijavanja određenog prostora. Ovaj vid zagrijavanja ima veliki potencijal u budućem razvoju poljoprivredne proizvodnje u zaštićenim prostorima posebno ako se uzme u obzir sve veća cijena fosilnih goriva i njena pristupačnost. Geotermalna energija je ekološki potpuno prihvatljiva budući da njenim korištenjem nema nikakve emisije štetnih materija.

Geotermalnim zagrijavanjem poljoprivredna proizvodnja se može podići na još veći nivo, budući da je ista korištenjem fosilnih goriva najviše uticala na narušavanje ekološkog stanja Zemlje. Međutim, ograničavajući faktor ovog vida zagrijavanja su visoki troškovi instalacije,  koji uz adekvatnu pomoć i novčanu podršku itekako mogu biti smanjeni.

Slika 3. Shematski prikaz korištenja geotermalne energije za zagrijavanje staklenika ( Koenen i sar., 2018)

Tekst pripremila: Agronom, LEJLA GRBO

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: