Veličina fonta:

A

A

A

Zašto registrovati poljoprivredno gazdinstvo?!

Registracija poljoprivrednog gazdinstva predstavlja prvi korak na putu ozbiljnog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Uvođenjem registracije, poljoprivredna proizvodnja dobija na većem značaju koji se prije svega ogleda u njenom uključivanju u različite programe podrške kako na opštinskom i kantonalnom tako i na entitetskom nivou. Registracija proizvodnje ujedno predstavlja i konkretizaciju proizvodnje, što drugim riječima znači da se zna ko šta radi i koliko radi, a sve u cilju poboljšanja životnog standarda poljoprivrednika kao i očuvanja seoskih područja od zaborava.

Važno je napomenuti da je registracija dobrovoljna ali isto tako da bez registrovanog gazdinstva za bavljenje bilo kojim vidom poljoprivredne proizvodnje nije moguće ostvariti podršku proizvodnji po bilo kojem osnovu. Iz navedenog proizilazi da je prvi i osnovni benefit registracije poljoprivredne proizvodnje pravo na novčanu ili bilo koju drugu podršku proizvodnji od strane nadležnih institucija.

KO PROVODI UPIS U REGISTAR?

Upis podataka i vođenje registara, obavljaju nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine. Zahtjev za upis, promjenu ili brisanje podataka iz registara se podnosi nadležnoj opštinskoj službi, prema sjedištu privrednog društva, zadruge ili drugog pravnog lica i obrtnika, odnosno mjestu prebivališta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili prebivališta drugog fizičkog lica, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti u BiH.

Podaci iz registara obavezno se koriste za sprovođenje mjera novčanih podrški i drugih oblika potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnih područja.

U Registrovano poljoprivredno gazdinstvo se upisuju nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a kada je subjekt upisa nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mogu se upisati i članovi njegove porodice.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Uz zahtjev za upis u Registrovano poljoprivredno gazdinstvo (RPG) podnose se sljedeći dokumenti:

a) registracija pravnog lica ili obrtnika ukoliko je registrovan kod nadležnog organa u originalu ili ovjerenoj kopiji, te kopija lične karte za poljoprivrednike koji su nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

b) kopija ličnih karata članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (ako se upisuju);

c) dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);

d) uz zahtjev za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivrednik koji je nosilac PPG-a podnosi i pripadajuću izjavu.

Prilikom prijema zahtjeva za upis u RPG, nadležna opštinska služba provjerava da li je zahtjev pravilno popunjen i da li podaci uneseni u zahtjev odgovaraju podacima iz priložene dokumentacije.  Ako se utvrdi da zahtjev nije kompletan ili ako podaci uneseni u zahtjev ne odgovaraju podacima iz priložene dokumentacije, zahtjev se evidentira a podnosiocu se ostavlja rok od 15 dana da dopuni zahtjev odnosno priloži odgovarajuću dokumentaciju.

Upisom u RPG, poljoprivrednom gazdinstvu se dodjeljuje jedinstveni broj poljoprivrednog gazdinstva, koji u budućnosti predstavlja sredstvo njegove identifikacije. Po izvršenom upisu u RPG, izdaje se potvrda kao i iskaznica porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

U narednim linkovima su dati svi obrasci zahtjeva za upis/brisanje i promjenu podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata kao i uputstvo za njihovo popunjavanje.

OBAVEZE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA PREMA NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA

Poljoprivredna gazdinstva su dužna da svake godine u periodu od 1. januara do 31. marta, dostave nadležnoj opštinskoj službi koja vodi registre, podatke o:

a) poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;

b) trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;

c) promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

VIDOVI PODRŠKE REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA

Bitno je napomenuti da pored federalnog budžeta za podršku poljoprivredi postoje i kantonalni i opštinski program poticaja poljoprivrednoj proizvodnji. U zavisnosti od visine budžeta opština i kantona, zavisi i visina izdavanja za poticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Svaka opština u zavisnosti od svojih mogućnosti kao i perspektivnosti pojedinih proizvodnji donosi strateške planove za određeni period (najčešće period od dvije do četiri godine). Tako npr., za tuzlanski kanton je karakteristična mliječna industrija dok se sarajevski kanton više fokusira na poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, bez obzira o kojem vidu podrške se radi i na kojem nivou, neophodno je izvršiti registraciju poljoprivrednog gazdinstva.

Registrovani poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da preko web portala (www.farmerportal.ba/) vrše pregled podataka Registra poljoprivrednih gazdinstava/klijenata FBIH (RPG/RK FBIH), kao i uvid u statuse zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja iz budžeta FBIH, te preuzimanje svih potrebnih obrazaca i korisničkih uputstava.

Korisni linkovi:

Tekst pripremila: Agronom, LEJLA GRBO

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: