Veličina fonta:

A

A

A

Marketing planiranje: Ključni sastojak za uspješnu prodaju

Mnogo se govori o marketing planiranju, ali često zbog pogrešno postavljenih ciljeva, strategija i pristupa dolazi do gubitka novca i plasmana.

Planiranje obuhvata mnogo toga, ali važno je prije svega imati jasne informacije o poloažaju na tržištu, šta radi konkurencija i gdje se nalazite naspram njih, vrstama distribucionih kanala, kakva nam je politika cijena i vrstama, te kvaliteti promotivnih materijala.

Tri su strateška cilja kada je riječ o marketing planiranju, a to su zadovoljenje potreba potrošača, ostvarenje dobiti i tzv. društvena odgovornost u poslovanju. Ciljevi ne moraju biti uvijek financijski. Marketinški ciljevi mogu biti usmjereni ka podizanju svijesti o brendu. Dakle, možemo govoriti o promociji npr. uvođenja novih proizvoda ili modifikacijom postojećih proizvoda ili promotivnih aktivnosti koje će dovesti do porasta ugleda.

Nakon što znamo šta nam je cilj, onda se pristupa izradi marketing plana koji će obuhvatiti sve od istraživanja do osmišljavanja kanala, materijala i načina promocije. Posebno se prilagođavaju sve online opcije i kanali, te se vodi računa da svi uključeni u poslovanje znaju svoje zadatke.

Strategija marketing planiranja je osnovni pokazatelj kada je riječ o nečem što treba biti krovni dokument biznisa jer su povezane sa strategijama tržišta i proizvoda/usluga. Ona se prilagođava tržišnim kretanjima. Kako bi bila uspješna, važno je također naglasiti njenu snagu da kombinira načine/kanale marketing miksa i pravilno pozicionira biznis na tržištu. Može se kreirati odozdo-naviše (na osnovu rezultata istraživanja tržišta i konkurencije, konzumenata) i odozgo-naniže (definisanje strategije, pa nakon toga segmentiranje na pojedinačne dijelove).

Ključni elementi planiranja ovog tipa jesu jasno utvrđeno stanje na tržištu,  jasne projekcije i kako ostvariti ciljeve, vrijeme za koje trebamo nešto uraditi u odnosu na uloženo. Potražite korisne savjete u našoj sekciji Unaprijedi biznis/, ali i svakako objavite vaše proizvode ili usluge, te ponudite saradnju na našoj platformi Pravi lider. Tu su i veoma povoljni krediti za razvoj biznisa, te posebna ponuda za poljoprivrednike. 

Podijeli na društvenim mrežama: