Veličina fonta:

A

A

A

Slobodni uzgoj brojlera

Slobodni uzgoj je termin koji se koristi za držanje životinja koje imaju mogućnost izlaska iz objekta i slobodno se kretati u vanjskim uslovima.

U SAD su uslovi za slobrodni uzgoj ili na engleskom „free range“ takvi da je dovoljno da životinje imaju kakav takav ispust, koji može biti i betoniran. U EU su regulative dosta strožije pa su uslovi takvi da po svakoj kokoški ili piletu treba imati tačno određenu količinu vanjskog prostora koji je prekriven vegetacijom.

Slobodan tov

Slobodan tov se odvija u dvije faze.

Prva ili topla faza ima iste uslove kao i intenzivni tov brojlera. Prve tri sedmice, ponegdje i četiri, pilići se drže u zatvorenim i zagrijanim prostorima. Za npr. 100 pilića uzgajivači bi trebali obezbijediti dobro građene objekte površine 100 m2. Temperatura u visini krila u takvim objektima bi trebala biti 33 do 35 stepeni celzijusa. Ako su pilići pravilno raspoređeni ispod umjetne kvočke onda je temperatura odgovarajuća, ali ako se zbijaju onda je temperatura niska.

Pored temperature svakako treba da vodite računa da prostor u kojem tovite piliće bude prozračan, dobro osvijetljen i bez vlage. Za prostirku možete koristiti slamu ili piljevinu od drveta, odnosno neki materijal koji dobro upija vlagu. Prostirka mora biti suha.

Kada pilići dovoljno očvrsnu onda počinje druga faza. Tada se drže u objektima koji mogu biti i otvorenog tipa, koji su kombinirani sa ispustima. Ispusti, prema kriterijima EU, trebaju biti prekriveni vegetacijom.

Tokom obje faze i u objektima i na ispustima treba obezbjediti hranilice i pojlilice.

Hibridi u slobodnom tovu

U intenzivnoj peradarskoj proizvodnji sve se rjeđe susreću čistokrvne pasmine. Industrijska proizvodnja pilećeg mesa isključivo se oslanja na linijske hibride koji su, po grenetskom potencijalu, puno kvalitetniji od postojećih pasmina.

Hibridi koji se koriste u slobodnom tovu su najčešće:

  1. COBB SASSO 150 TM – odgovara više potrošačima koji zahtijevaju intenzivniju boju mesa i sporiji prirast. Dobrog je zdravlja i snažan, pa je pogodan za slobodni uzgoj.
  2. COBB SASSO T431A – odličan spororastući hibrid koji za 84 dana postiže težinu 2,5 kg. Odličan je izbor i za slobodni i za ekološki tov.

U SAD se za slobodni tov često koristi vrsta Buckeye, kako zbog proizvodnih osobina (pijetao naraste i do 4 kg, a kokoš do 3 kg), tako i zbog dobrog zdravlja.

Ishrana pilića u slobodnom tovu

Da bi pilići brzo rasli i dobro iskorištavali hranu, moraju se hraniti smješama koje sadrže sve potrebne sastojke (energija, proteini, aminokiseline, masne kiseline, vitamine, mineralne materije, mikroelemente i dr.). Zbog toga su najčešći izbor za ishranu pilića fabričke smjese koje se zovu starter, grover i finišer. U zadnje vrijeme se često govori i o terminu predstarter.

Pojedini proizvođači, koji imaju svoje žitarice ili pristup jeftinijim žitaricama, koriste superkoncentrate i sami miješaju hranu za piliće.

Pilići koji se uzgajaju u slobodnom tovu se obično drže duže od pilića koji se drže u intenzivnom tovu pa ćemo prikazati ishranu za tov u trajanju 63 dana:

  • Starter smjesa se daje minimalno do 28 dana.
  • Grover smjesa se daje od 29 do 50 dana
  • Finišer smjesa se daje nakon 51 dana.

U slučaju da neko želi držati piliće nešto kraće u tovu ide malo drugačiji raspored:

  • Strater smjesa se daje od 1 do 20 dana
  • Grover smjesa se daje 21-30 dana
  • I od 31 dana se daje finišer.

U slučaju da se radi o ekološkoj proizvodnji ona ima svoja pravila i za dužinu trajanja tova (minimalno 10 sedmica) kao i koja su hraniva i mineralno-vitaminski dodaci dopušteni.

U svim hranilicama i u prvoj i u drugoj fazi treba biti hrane koju će pilići konzumirati ad libidum (po volji).

Kvalitet mesa

Prirast pilića u slobodnom tovu je nešto manji od prirasta pilića u intenzivnom tovu.

Prema ispitivanjima koja su uradili Bogosavljević-Bošković i saradnici 2007. godine, nakon završenog tova od 63 dana rezultati su bili:

  1. Prosječna težina pilića u intenzivnom tovu je bila 3467,5 g
  2. Prosječna težina pilića u slobodnom tovu je bila 3198,33 g

Pileće meso iz slobodnog uzgoja je kvalitetnije, boljeg okusa, boljeg mirisa i dosta intenzivnije boje.

Veći broj studija je utvrdio da meso pilića iz slobodnog uzgoja ima manje masti, a više proteina, cinka i željeza.

Jedina mana je nešto veća cijena zbog većih ulaznih troškova.

Priredio Dr.Vet. Med
Zlatan Hasibović

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: