Veličina fonta:

A

A

A

Visoke temperature / izazovi za farmere

Ljeto je stiglo, a s njim i visoke temperature. To donosi puno radosti mnogima zbog odlaska na ljetovanje, uživanja u kupanju u moru, jezeru ili rijeci.

Međutim, visoke temperature donose i izazove za farmere. U ovom tekstu govorimo o stočarima, ali se mnoge savjeti mogu primijeniti i na kućne ljubimce.

Voda! Voda! Voda!

Prva stvar koja je važna za sve vrste životinja u svakom trenutku je voda. Ipak, tokom ljeta i visokih temperatura voda postaje još važnija. Nije bitno da li se radi o životinjama u stajskom ili slobodnom uzgoju, jer voda je svima bitna. Iako je lakše kontrolisati količinu, kao i kvalitet vode u stajskom načinu držanja, to ne znači da ne predstavlja izazov.

Prva stavka je obezbijediti dovoljno vode, jer kao što znamo, voda je temeljni uslov za život. I iako ne spada u tvar koja oksidira i donosi energiju, voda je nezaobilazna kako za ljude tako i za životinje. Tijelo životinja je uglavnom voda, a koliko procenata je voda zavisi i od dobi, ali ne samo to. Voda je jako važna i za termoregulaciju, što je kod visokih temperatura veoma važno, jer značajno umanjuje mogućnost pojave toplinskog stresa.

Naravno, treba pratiti i stanje vode. To je naročito važno kod slobodnog uzgoja jer se za napajanje životinja koriste pojilišta, kako prirodna – rijeke, potoci, jezera – tako i vještačka, tj. pojilišta koja sami napravimo. Pojilišta treba kontrolisati zbog moguće kontaminacije koja može negativno uticati na zdravlje životinja.

Ventilacija!

Ventilacija je od velikog značaja kod stajskog uzgoja životinja. Zato bi trebalo pratiti zoohigijenske i zootehničke preporuke prilikom gradnje štala. Neke životinje su osjetljivije na promjene mikroklime – poput mlade peradi, dok su druge manje osjetljive – poput goveda. Međutim, na veće promjene mikroklime osjetljive su sve životinje. Prevelike temperature bez dovoljno provjetrenosti u objektima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema kod životinja.

Nadstrešnice i prirodni hlad!

Kako je kod stajskog uzgoja bitna ventilacija, kod slobodnog uzgoja su bitni prirodni hlad i, u slučaju manjka površina pod prirodnim hladom, nadstrešnice. Životinje moraju imati mogućnost da se sklone u hlad, jer predugo izlaganje visokim temperaturama i direktnom suncu brzo može dovesti do toplinskog stresa.

Nadstrešnice mogu biti stacionarne, tada nam ih treba više, ili pokretne koje možemo prevlačiti sa pašnjaka na pašnjak.

Redovna promjena pašnjaka

Iako je ova mjera uvijek bitna, tokom ljeta je još važnija. Ako životinje predugo borave na istom pašnjaku, brzo pojedu svu ispašu i dodatno je izgaze, pa se pašnjaci slabo obnavljaju. Zbog toga je važno premještati životinje s pašnjaka na pašnjak. Naravno, to je puno lakše ako imate manja jata koka nesilica nego ako imate veće stado goveda, ali ova mjera vrijedi za sve vrste životinja. Tako se pašnjaci brže obnavljaju i ima više kvalitetne ispaše za životinje.

Obezbjediti dodatnu prehranu

Još jedna od mjera koja je važnija za životinje u slobodnom uzgoju. Osnova ishrane tih životinja je ispaša.

Međutim, kada su temperature jako visoke biljke se lagano suše i ispaša gubi na kvalitetu. Tada životinje počinju gubiti na težini i to je znak da, ako već niste, počnete sa dohranom koncentratnim hranivima, a za krupniju stoku i sa sjenažom i sliažom.

Osim same hrane trebalo bi obezbjediti dovoljno vitaminsko – mineralnih dodataka.

Pratiti stanje životinje

Osobe koje rade na farmama duži niz godina jako brzo mogu primjetiti ako nešto nije u redu sa životinjama. U slučaju da životinje počnu gubiti na težini treba obezbjediti dovoljno dohrane, a u slučaju da životinje počnu pokazivati druge zdravstvene probleme kontaktirati veterinara sa kojim sarađujete.

Takođe pripremiti i rezerve vode da bi je imali dovoljno u slučaju suše.

Osim navedenih mjera jako je važno i raditi mjere kontrole populacije muha i drugih nametnika, i naravno osigurati staje ili pašnjake od napada grabljivaca.

Kućni ljubimci

Većina ovih mjera se može modifikovati na kućne ljubimce i na radne pse.

Napomena koja već neko vrijeme kruži internetom, ali nije je suvišno ponavljati je ta da kada idete u šetnju prvo nadlanicom provjerite temperaturu podloge po kojoj će pas šetati. Za izlaske u šetnju izbjegavajte najtoplije dijelove dana i najbolje bi bilo da se u šetnju sa psom ide u ranim jutarnjim satima i nakon što sunce zađe. Ovo je još važnije ako se radi o psu koji vodi porijeklo iz hladnijih krajeva. U šetnju je važno ponijeti i dovoljno vode da pas može piti koliko želi.

Priredio Dr.Vet. Med
Zlatan Hasibović

Iz MKF “Lider” kažu da nude rješenje za sve izazove i potrebe poljoprivrede, bilo da je riječ o proizvodnji ili uslugama u ovom sektoru. Potvrđuju nam da se i oni oslanjaju na dugoročnu saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju i partnerskom odnosu.

Nudimo pakete finansijskih i besplatnih, nefinansijskih usluga prilagođen potrebama i interesima poljoprivrednika tokom cjelokupnog trajanja saradnje. Finansijski ih podržavamo u nabavci opreme i poljoprivrednih mašina, izgradnji ili adaptaciji objekata, nabavci stoke i peradi, sjemenskog/sadnog materijala, đubriva i stočne hrane te ostalih investicija vezanih za poljoprivredu ili kombinaciji navedenih namjena“, navode iz ove fondacije.

U paketu nefinansijskih usluga su savjetovanje, edukacija, asistencija, promocija, uvezivanje, razmjena iskustava i razvoj ideja. Također, razvili su i platformu za male privrednike Pravi lider, koja poljoprivrednicima omogućava besplatno oglašavanje proizvoda i usluga, pristup edukacijama, uspostavljanje novih partnerstava  i pristup informacijama o svim aktuelnim sadržajima vezano za njihov biznis.

Podijeli na društvenim mrežama: