Veličina fonta:

A

A

A

Javni poziv za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu

Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Srednjobosanskom kantonu da podnesu zahtjeve za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu, u rokovima određenim u Uputstvu, za svaki pojedinačni poticaj.

Podnosioci zahtjeva mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Programom i Uputstvom.

Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se putem nadležne općinske službe ili Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, neposredno
ili poštom na protokol Srednjobosanskog kantona.

Podijeli na društvenim mrežama: